ફેરફાર:કેનેરા બેંકે FDના વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો, હવે મહત્તમ 5.35% વ્યાજ મળશે

એક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

કેનેરા બેંકે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)ના વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે. હવે અહીં FD કરાવવા પર તમને મહત્તમ 5.35% વાર્ષિક વ્યાજ મળશે. 2 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી FD પર નવા વ્યાજ દર 9 ઓગસ્ટ 2021થી લાગુ થઈ ગયા છે. તે ઉપરાંત IDBI બેંકે પણ FDના વ્યાજ દરમાં ફેરફાર કર્યો છે.

કેનેરા બેંકમાં હવે કેટલું વ્યાજ મળશે

સમયગાળોનવા વ્યાજ દર (%માં)
7થી 45 દિવસ2.90
46થી 90 દિવસ3.90
91થી 179 મહિના3.95
180 દિવસથી 1 વર્ષ4.40
1 વર્ષથી 3 વર્ષ5.10
3 વર્ષથી 5 વર્ષ5.25
111 દિવસ 'કેનેરા યુનિક'5.35
5થી 10 વર્ષ5.25

IDBI બેંકમાં હવે કેટલું વ્યાજ મળશે

સમયગાળોનવા વ્યાજ દર (% માં)
7થી 30 દિવસ2.7
31થી 45 દિવસ2.8
46થી 90 મહિના3.00
91 દિવસથી 6 મહિના3.50
6 મહિનાથી 1 વર્ષ4.30
1 વર્ષ 1 દિવસથી 3 વર્ષ5.10
3 વર્ષ 1 દિવસથી 5 વર્ષથી ઓછો5.30
5થી 10 વર્ષ5.25
10 વર્ષ 1 દિવસથી 20 વર્ષ4.80

યસ અને પંજાબ નેશનલ બેંકે પણ આ મહિને વ્યાજ દરમાં ફેરફાર કર્યો હતો
યસ અને પંજાબ નેશનલ બેંકે પણ આ મહિને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)ના વ્યાજ દરમાં ફેરફાર કર્યો છે. યસ બેંક FD પર મહત્તમ 6.50% વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. તેમજ પંજાબ નેશનલ બેંક FD પર મહત્તમ 5.25% વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે.

પંજાબ નેશનલ બેંકના વ્યાજ દર

સમયગાળોવ્યાજ દર (% માં)
7થી 45 દિવસ2.9
46થી 90 દિવસ3.25
91થી 179 દિવસ3.80
180થી 270 દિવસ4.40
271 દિવસ અથવા તેનાથી વધારે પરંતુ 1 વર્ષથી ઓછો4.40
1 વર્ષ 1 દિવસથી 2 વર્ષ5.00
2 વર્ષ 1 દિવસથી 3 વર્ષ5.10
3 વર્ષ 1 દિવસથી 10 વર્ષ5.25

યસ બેંકના વ્યાજ દર

સમયગાળોનવા વ્યાજ દર (% માં)
7થી 15 દિવસ3.25
31થી 45 દિવસ3.50
46થી 90 મહિના4.00
3 મહિનાથી 6 મહિના4.50
6 મહિનાથી 9 મહિના5.00
9 મહિનાથી 1 વર્ષ5.25
1 વર્ષ 18 મહિના5.75
18 મહિના 3 વર્ષ6.00
3 વર્ષથી 5 વર્ષ6.25
5 વર્ષથી 10 વર્ષ6.50