• નીલે ગગન કે તલે / આ કેઇટ ને મિશેલ કોણ છે?

    Divyabhaskar | May 22, 2019, 04:22 PM IST

    બીકાઇન્ડ ટુ એનિમલ્સ વીક એટલે શું તે ખબર છે તમને? સન 1915માં, હેન્રી ફ્રાન્ક લીવિથ નામે એક અમેરિકન યહૂદી ભાઈએ મે મહિનાનું પહેલું અઠવાડિયું પ્રાણીદયા સપ્તાહ (‘બી કાઇન્ડ ટુ એનિમલ્સ વીક’) તરીકે ઊજવવાની શરૂઆત કરેલી. તે સપ્તાહ આજે સો વર્ષ

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી