રાશિફળ

ચંદ્ર રાશિ પંસદ કરો

  Rashi - મેષ|Aries - Divya Bhaskar
  મેષ
  (અ, લ, ઈ)
  Rashi - વૃષભ|Taurus - Divya Bhaskar
  વૃષભ
  (બ, વ, ઉ)
  Rashi - મિથુન|Gemini - Divya Bhaskar
  મિથુન
  (ક. છ. ઘ.)
  Rashi - કર્ક|Cancer - Divya Bhaskar
  કર્ક
  (ડ, હ)
  Rashi - સિંહ|Leo - Divya Bhaskar
  સિંહ
  (મ, ટ)
  Rashi - કન્યા|Virgo - Divya Bhaskar
  કન્યા
  (પ, ઠ, ણ)
  Rashi - તુલા|Libra - Divya Bhaskar
  તુલા
  (ર. ત.)
  Rashi - વૃશ્ચિક|Scorpio - Divya Bhaskar
  વૃશ્ચિક
  (ન. ય.)
  Rashi - ધન|Sagittarius - Divya Bhaskar
  ધન
  (ભ, ધ, ફ, ઢ)
  Rashi - મકર|Capricorn - Divya Bhaskar
  મકર
  (ખ. જ.)
  Rashi - કુંભ|Aquarius - Divya Bhaskar
  કુંભ
  (ગ. સ. શ. ષ.)
  Rashi - મીન|Pisces - Divya Bhaskar
  મીન
  (દ. ચ. ઝ. થ.)