રમેશ તન્ના

રમેશ તન્ના

ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાત (લેખોની સંખ્યા - 42)
લેખક વરિષ્ઠ પત્રકાર છે અને દરિયાપારના ગુજરાતીઓમાં માતૃભાષાને જીવંત રાખવામાં સક્રિય રહ્યા છે.
  •  
તમામ લેખો
સૉર્ટ કરો

કલમ