પ્રણવ ગોળવેલકર

પ્રણવ ગોળવેલકર

રાજકારણ, સાંપ્રત (લેખોની સંખ્યા - 1)
લેખક ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ અમદાવાદ આવૃત્તિના નિવાસી તંત્રી છે.
  •  
તમામ લેખો
સૉર્ટ કરો

કલમ