ગુણવંત શાહ

ગુણવંત શાહ

ચિંતન, સાંપ્રત (લેખોની સંખ્યા - 28)
‘પદ્મશ્રી’ગુણવંત શાહ લેખક, ચિંતક, વક્તા છે. ‘વિચારોના વૃંદાવન’થી તેમણે ફિલસૂફીથી પુરાણો સુધી અધિકૃતતાથી કલમ ચલાવી છે.

કલમ