ભાવના સોમૈયા

ભાવના સોમૈયા

સિનેમા (લેખોની સંખ્યા - 21)
વરિષ્ઠ ફિલ્મ પત્રકાર ‘પદ્મશ્રી’ ભાવના સોમૈયા દર શુક્રવારે ‘દિવ્ય ભાસ્કર’માં ‘ચાલો સિનેમા’ નામની કોલમ લખે છે.

કલમ