તારક મહેતા

તારક મહેતા

બાવાનો બગીચો (લેખોની સંખ્યા - 24)
‘દુનિયાને ઊંધાં ચશ્માં’થી પ્રખ્યાત તારક મહેતા દિગ્ગજ હાસ્યલેખક અને નાટ્યકાર હતા.

કલમ