મોરારિ બાપુ

મોરારિ બાપુ

ધર્મ, સમાજ (લેખોની સંખ્યા - 32)
રામચરિત માનસને ઘેરઘેર પહોંચાડનારા કથાકાર મોરારિ બાપુની કથાનો રસાસ્વાદ ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ના વાચકોને શબ્દદેહે મળતો રહ્યો છે.

કલમ