ભોળાભાઈ પટેલ

ભોળાભાઈ પટેલ

અંતરાલ (લેખોની સંખ્યા - 4)
‘દિવ્ય ભાસ્કર’ના કોલમિસ્ટ પદ્મશ્રી ભોળાભાઈ પટેલ દસ ભાષાઓ અને વિશ્વ સાહિત્ય પર પ્રભુત્વ ધરાવતા હતા.
  •  
તમામ લેખો
સૉર્ટ કરો

કલમ