શિવ-હરિના સાનિધ્યમાં મોદી

કેદારનાથના બર્ફીલા રસ્તાઓનો આનંદ લેતા પીએમ

કેદારનાથના બર્ફીલા રસ્તાઓનો આનંદ લેતા પીએમ

પીએમ મોદી કેદારનાથની એક ગુફામાં ધ્યાનમુદ્રામાં જોવા મળી રહ્યાં છે.

પીએમ મોદી કેદારનાથની એક ગુફામાં ધ્યાનમુદ્રામાં જોવા મળી રહ્યાં છે.

મોદીએ કેદારનાથમાં રાત્રિ રોકાણ પણ કર્યું હતું.

મોદીએ કેદારનાથમાં રાત્રિ રોકાણ પણ કર્યું હતું.

પીએમ મોદીએ કેદારનાથમાં બાબા ભોલ સામે  શિશ ઝુકાવ્યું

પીએમ મોદીએ કેદારનાથમાં બાબા ભોલ સામે શિશ ઝુકાવ્યું

મોદીએ કેદારનાથના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિકાસ કાર્યોની પણ નોંધ લીધી હતી

મોદીએ કેદારનાથના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિકાસ કાર્યોની પણ નોંધ લીધી હતી

શ્રદ્ધાળુઓનું અભિવાદન ઝીલતા પીએમ મોદી

શ્રદ્ધાળુઓનું અભિવાદન ઝીલતા પીએમ મોદી

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી