શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ ભારતની મુલાકાતે

શ્રીલંકાના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રપતિ ગૌતબાયા રાજપક્ષે ત્રણ દિવસીય ભારતના પ્રવાસે છે.

શ્રીલંકાના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રપતિ ગૌતબાયા રાજપક્ષે ત્રણ દિવસીય ભારતના પ્રવાસે છે.

ગૌતબાયા રાજપક્ષેએ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી.

ગૌતબાયા રાજપક્ષેએ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી.

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી