જુઓ પુષ્કર મેળાના અવનવા રંગો

વિશ્વ પ્રસિદ્ધ મેળામાં રાજસ્થાની સંસ્કૃતિના વિવિધ રંગ નજરે ચઢ્યા હતા. મેળામાં દેશ વિદેશીઓ પણ પહોંચી રહ્યા છે.

વિશ્વ પ્રસિદ્ધ મેળામાં રાજસ્થાની સંસ્કૃતિના વિવિધ રંગ નજરે ચઢ્યા હતા. મેળામાં દેશ વિદેશીઓ પણ પહોંચી રહ્યા છે.

અહીં પ્રાણીઓની મંડીઓમાં ખરીદ વેચાણ પર પૂર જોરે ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી 2.25 કરોડ રૂપિયાના પશુઓની ખરીદી થઈ ચુકી છે.

અહીં પ્રાણીઓની મંડીઓમાં ખરીદ વેચાણ પર પૂર જોરે ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી 2.25 કરોડ રૂપિયાના પશુઓની ખરીદી થઈ ચુકી છે.

મેળાનો આંનદ લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં વિદેશી મહેમાનો પહોંચ્યા

મેળાનો આંનદ લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં વિદેશી મહેમાનો પહોંચ્યા

પુષ્કર મેળાની રાતનું નજરાણું

પુષ્કર મેળાની રાતનું નજરાણું

દુનિયાભરના ફોટોગ્રાફર્સ પણ પુષ્કર મેળાનું કવરેજ કરવા પહોંચ્યા

દુનિયાભરના ફોટોગ્રાફર્સ પણ પુષ્કર મેળાનું કવરેજ કરવા પહોંચ્યા

મેળામાં જમવાનું બનાવતો પશુઓનો વેપારી

મેળામાં જમવાનું બનાવતો પશુઓનો વેપારી

મેળામાં કરતબ બતાવતો એક કલાકાર

મેળામાં કરતબ બતાવતો એક કલાકાર

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી