જૂઓ ચંદ્રયાન-2ની તસવીરો

ઈસરોએ ચંદ્રયાન-2ના લોન્ચિંગ માટે 15 જુલાઈની તારીખ નક્કી કરી છે.

ઈસરોએ ચંદ્રયાન-2ના લોન્ચિંગ માટે 15 જુલાઈની તારીખ નક્કી કરી છે.

લોન્ચિગના એક સપ્તાહ પહેલાં જ ઈસરોએ તેમની વેબસાઈટ પર ચંદ્રયાનની તસવીર રિલીઝ કરી છે

લોન્ચિગના એક સપ્તાહ પહેલાં જ ઈસરોએ તેમની વેબસાઈટ પર ચંદ્રયાનની તસવીર રિલીઝ કરી છે

અંદાજે રૂ. 1000 કરોડના ખર્ચે આ મિશનને જીએસએલવી એમકે-3 રોકેટથી લોન્ચ કરવામાં આવશે.

અંદાજે રૂ. 1000 કરોડના ખર્ચે આ મિશનને જીએસએલવી એમકે-3 રોકેટથી લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ચંદ્રયાન-2 મિશન 15 જુલાઈએ રાતે 2.51 વાગે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરીકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ચંદ્રયાન-2 મિશન 15 જુલાઈએ રાતે 2.51 વાગે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરીકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવશે.

સમગ્ર ચંદ્રયાન-2 મિશનમાં 603 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે.

સમગ્ર ચંદ્રયાન-2 મિશનમાં 603 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે.

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી