• Home
  • Photo
  • Migration of 2400 flood affected people in Bharuch district

ભરૂચ જિલ્લામાં 2400 પૂર અસરગ્રસ્તોનું સ્થળાંતર

ઝઘડીયાના જુની જરસાડ ગામમાં ફસાયેલા 30 લોકોને રાજપારડી પોલીસે રેસ્કયુ કરી બચાવ્યા હતા

ઝઘડીયાના જુની જરસાડ ગામમાં ફસાયેલા 30 લોકોને રાજપારડી પોલીસે રેસ્કયુ કરી બચાવ્યા હતા

ઝઘડિયાના ટોઠિદરા ગામે નર્મદા નદીના પૂરના પાણી ભરાતાં અસરગ્રસ્તોનું સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યું હતું

ઝઘડિયાના ટોઠિદરા ગામે નર્મદા નદીના પૂરના પાણી ભરાતાં અસરગ્રસ્તોનું સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યું હતું

રાજપારડી પોલીસે લોકોને સ્થળાંતર કરાવવામાં મદદ કરી હતી

રાજપારડી પોલીસે લોકોને સ્થળાંતર કરાવવામાં મદદ કરી હતી

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી