તોફાન ‘હગિબીસ’એ કહેર વર્તાવ્યો

જાપાનમાં 60 વર્ષના સૌથી શક્તિશાળી તોફાન હગિબીસે ભારે તારાજી સર્જી છે.

જાપાનમાં 60 વર્ષના સૌથી શક્તિશાળી તોફાન હગિબીસે ભારે તારાજી સર્જી છે.

જાપાનના દસ વિસ્તારમાં લગભગ 42 લાખ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર કરાયું

જાપાનના દસ વિસ્તારમાં લગભગ 42 લાખ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર કરાયું

જાપાની કંપનીઓએ 1929 આંતરરાષ્ટ્રીય અને નેશનલ ફ્લાઈટ્સને કેન્સલ કરી દીધી છે.

જાપાની કંપનીઓએ 1929 આંતરરાષ્ટ્રીય અને નેશનલ ફ્લાઈટ્સને કેન્સલ કરી દીધી છે.

જાપાનમાં 60 વર્ષથી સૌથી શક્તિશાળી તોફાન‘હગિબીસ’ની અસરથી રાજધાની ટોકિયોનું આકાશ ગુલાબી થઈ ગયું છે.

જાપાનમાં 60 વર્ષથી સૌથી શક્તિશાળી તોફાન‘હગિબીસ’ની અસરથી રાજધાની ટોકિયોનું આકાશ ગુલાબી થઈ ગયું છે.

જાપાનમાં રગ્બી વર્લ્ડકપની તમામ મેચ રદ કરીને ખેલાડીઓને પરત મોકલવામાં આવ્યા, આ ઉપરાંત ફોર્મ્યુલા રેસ જાપાની ગ્રાન્ડ પીને પણ ટાળી દીધી છે.

જાપાનમાં રગ્બી વર્લ્ડકપની તમામ મેચ રદ કરીને ખેલાડીઓને પરત મોકલવામાં આવ્યા, આ ઉપરાંત ફોર્મ્યુલા રેસ જાપાની ગ્રાન્ડ પીને પણ ટાળી દીધી છે.

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી