વરસતા વરસાદમાં પણ માઁ અંબાના ભક્તોનો જુસ્સો અકબંધ

અંબાજીઃ લીલીછમ અરવલ્લીની ગીરીમાળા વચ્ચે બિરાજતાં માઁ અંબાના પાયલાગણ કરવા નીકળી પડેલા હજારો ભક્તો હજુ રસ્તામાં છે. મંગળવારે મેઘરાજા કસોટી કરતા હોય તેમ ધોધમાર વરસ્યા, પણ આતો માઁ અંબાના ભક્તો, રોકાય એ બીજા...માનો રથડો ખેંચતા જાય અને બોલતા જાય બોલ માડી અંબે જય જય અંબે.. આગળવાળાબોલે જય અંબે... પાછળવાળા બોલે જય અંબે... ધજાવાળા બોલે જય અંબે.. એમ કહી એકબીજાના પગમાં જોમ પૂરતા આગળ વધી રહ્યા છે.

અંબાજીઃ લીલીછમ અરવલ્લીની ગીરીમાળા વચ્ચે બિરાજતાં માઁ અંબાના પાયલાગણ કરવા નીકળી પડેલા હજારો ભક્તો હજુ રસ્તામાં છે. મંગળવારે મેઘરાજા કસોટી કરતા હોય તેમ ધોધમાર વરસ્યા, પણ આતો માઁ અંબાના ભક્તો, રોકાય એ બીજા...માનો રથડો ખેંચતા જાય અને બોલતા જાય બોલ માડી અંબે જય જય અંબે.. આગળવાળાબોલે જય અંબે... પાછળવાળા બોલે જય અંબે... ધજાવાળા બોલે જય અંબે.. એમ કહી એકબીજાના પગમાં જોમ પૂરતા આગળ વધી રહ્યા છે.

મંગળવારે સાંજે ખેરાલુ-સતલાસણાના માર્ગો ઉપર જાણે માતાજી પરીક્ષા લેતા હોય તેમ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો પરંતુ વરસાદ વચ્ચે પણ માઇભક્તો અડગ શ્રધ્ધાથી નાચતા કુદતા માતાજી ધામે જવા મક્કમતાથી પ્રયાણ કર્યું હતું.

મંગળવારે સાંજે ખેરાલુ-સતલાસણાના માર્ગો ઉપર જાણે માતાજી પરીક્ષા લેતા હોય તેમ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો પરંતુ વરસાદ વચ્ચે પણ માઇભક્તો અડગ શ્રધ્ધાથી નાચતા કુદતા માતાજી ધામે જવા મક્કમતાથી પ્રયાણ કર્યું હતું.

આજે માઁના ધામને જોડતા દરેક માર્ગો માઇભક્તોથી છલકાઇ ગયા છે. માઁનો મહામેળો હવે સોળે કળાએ ખિલ્યો હોય તેવો માહોલ બન્યો છે.

આજે માઁના ધામને જોડતા દરેક માર્ગો માઇભક્તોથી છલકાઇ ગયા છે. માઁનો મહામેળો હવે સોળે કળાએ ખિલ્યો હોય તેવો માહોલ બન્યો છે.

ઉત્તર ગુજરાતના સંઘો વરસતા વરસાદમાં માઁના ધામ ભણી આગળ વધી રહ્યા છે.

ઉત્તર ગુજરાતના સંઘો વરસતા વરસાદમાં માઁના ધામ ભણી આગળ વધી રહ્યા છે.

વરસાદ વચ્ચે શ્રદ્ધા અડગ  અંબાજી તરફના માર્ગો ઉપર પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ ઊમટી પડ્યો છે.

વરસાદ વચ્ચે શ્રદ્ધા અડગ  અંબાજી તરફના માર્ગો ઉપર પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ ઊમટી પડ્યો છે.

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી