સાફા પર ચંદ્રયાન-2ને સજાવ્યું

એક કલાકારે લેન્ડર વિક્રમને સાફા પર દર્શાવી વૈજ્ઞાનિકોને સલામી આપી

એક કલાકારે લેન્ડર વિક્રમને સાફા પર દર્શાવી વૈજ્ઞાનિકોને સલામી આપી

સાફા કોમ્પિટિશનમાં આ સ્પર્ધામાં 150થી વધુ કલાકરોએ ભાગ લીધો

સાફા કોમ્પિટિશનમાં આ સ્પર્ધામાં 150થી વધુ કલાકરોએ ભાગ લીધો

આ સ્પર્ધાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સાફાને અવનવા રૂપ આપવાનો હતો

આ સ્પર્ધાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સાફાને અવનવા રૂપ આપવાનો હતો

પોત પોતાની કલાગીરીમાં વ્યસ્ત કલાકારો

પોત પોતાની કલાગીરીમાં વ્યસ્ત કલાકારો

આ કલાકારે સાફાને મોરનું રૂપ આપ્યું

આ કલાકારે સાફાને મોરનું રૂપ આપ્યું

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી