ભારતીય સૈન્ય યુદ્ધાઅભ્યાસની ઝલક

આ ફોટો રાજસ્થાનના પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જનો છે. દેશની પશ્વિમી સરહદ પર અહીંથી આર્મીની 21 સ્ટ્રાઈક કોરે(સુદર્શન શક્તિ) સોમવારે અભ્યાસ કર્યો હતો. જેને ‘સિંધુ સુદર્શન’યુદ્ધાઅભ્યાસ નામ આપવામાં આવ્યું છે.

આ ફોટો રાજસ્થાનના પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જનો છે. દેશની પશ્વિમી સરહદ પર અહીંથી આર્મીની 21 સ્ટ્રાઈક કોરે(સુદર્શન શક્તિ) સોમવારે અભ્યાસ કર્યો હતો. જેને ‘સિંધુ સુદર્શન’યુદ્ધાઅભ્યાસ નામ આપવામાં આવ્યું છે.

સેના ત્રણ વર્ષમાં એક વખત સ્ટ્રાઈક કોરનો યુદ્ધાભ્યાસ કરે છે

સેના ત્રણ વર્ષમાં એક વખત સ્ટ્રાઈક કોરનો યુદ્ધાભ્યાસ કરે છે

સૈન્ય નિષ્ણાત યુદ્ધાભ્યાસ પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખે છે. ત્યારબાદ તેઓ અભ્યાસને અંક આપશે.

સૈન્ય નિષ્ણાત યુદ્ધાભ્યાસ પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખે છે. ત્યારબાદ તેઓ અભ્યાસને અંક આપશે.

જોધપુરથી જેગુઆર અને બાડમેરના ઉત્તરલાઈથી મિગ-21 ફાઈટર વિમાન રેન્જ સોમવારે પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ પહોંચ્યા હતા.

જોધપુરથી જેગુઆર અને બાડમેરના ઉત્તરલાઈથી મિગ-21 ફાઈટર વિમાન રેન્જ સોમવારે પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ પહોંચ્યા હતા.

પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જ પર હેલિકોપ્ટર રુદ્ર અને માનવ રહિત વિમાનાએ પણ હૈરોને પણ હુમલાઓનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જ પર હેલિકોપ્ટર રુદ્ર અને માનવ રહિત વિમાનાએ પણ હૈરોને પણ હુમલાઓનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી