EUના 23 સાંસદ કાશ્મીરની મુલાકાતે

યૂરોપિયન યૂનિયનના 23 સાંસદે મંગળવારે કાશ્મીરની મુલાકાત કરી હતી.

યૂરોપિયન યૂનિયનના 23 સાંસદે મંગળવારે કાશ્મીરની મુલાકાત કરી હતી.

સેનાના કમાંડરોએ કાશ્મીરની પરિસ્થિતી અંગેની જાણકારી આપી હતી.

સેનાના કમાંડરોએ કાશ્મીરની પરિસ્થિતી અંગેની જાણકારી આપી હતી.

આ દરમિયાન તેમણે શ્રીનગરના ડાલ સરોવરની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

આ દરમિયાન તેમણે શ્રીનગરના ડાલ સરોવરની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

યૂરોપિયન યૂનિયનના 23 સાંસદોનું પ્રતિનિધિમંડળ મંગળવારે દિલ્હીથી શ્રીનગર પહોંચ્યું

યૂરોપિયન યૂનિયનના 23 સાંસદોનું પ્રતિનિધિમંડળ મંગળવારે દિલ્હીથી શ્રીનગર પહોંચ્યું

EUના સાંસદોએ સ્થાનિકો લોકો સાથે મુલાકાત કરી

EUના સાંસદોએ સ્થાનિકો લોકો સાથે મુલાકાત કરી

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી