અમેઠીની શેરીઓમાં ગાંધી-વાડ્રા પરિવાર

લોકસભા 2019ની ચૂંટણીમાં અમેઠીથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા રાહુલ ગાંધી સાથે વાડ્રા પરિવાર પણ હાજ રહ્યો હતો

લોકસભા 2019ની ચૂંટણીમાં અમેઠીથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા રાહુલ ગાંધી સાથે વાડ્રા પરિવાર પણ હાજ રહ્યો હતો

માતા સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા રાહુલ ગાંધી

માતા સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા રાહુલ ગાંધી

અમેઠીમાં તેમના બાળકો સાથે સેલ્ફી લેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા

અમેઠીમાં તેમના બાળકો સાથે સેલ્ફી લેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા

રાહુલ સાથે રોબર્ટ વાડ્રા અને બહેન પ્રિયંકા વાડ્રા સહિત તેમના બે બાળકો

રાહુલ સાથે રોબર્ટ વાડ્રા અને બહેન પ્રિયંકા વાડ્રા સહિત તેમના બે બાળકો

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી