જેટના કર્મચારીઓ ચોધાર આંસુએ રડ્યા

બેન્કો પાસેથી ફંડ ન મળવાને કારણે બુધવારે  સંચાલન બંધ કરી દીધું હતું . જેનો 2000થી પણ વધારે કર્મચારીઓ ભોગ બન્યા છે.

બેન્કો પાસેથી ફંડ ન મળવાને કારણે બુધવારે સંચાલન બંધ કરી દીધું હતું . જેનો 2000થી પણ વધારે કર્મચારીઓ ભોગ બન્યા છે.

ઘણા કર્મચારીઓ તેમના સાધન અને ઘરેણા વેચીને ગુજરાન ચલાવવા મજબૂર બન્યા.

ઘણા કર્મચારીઓ તેમના સાધન અને ઘરેણા વેચીને ગુજરાન ચલાવવા મજબૂર બન્યા.

જેટ એરવેઝ ફળચામાં જવાથી કર્મચારીઓની સ્થિતી દયનીય બની છે.

જેટ એરવેઝ ફળચામાં જવાથી કર્મચારીઓની સ્થિતી દયનીય બની છે.

3-4 મહીનાનો પગાર બાકી, EMI સાથે બાળકોની ફી પણ નથી ચુકવી શકતા કર્મચારીઓ

3-4 મહીનાનો પગાર બાકી, EMI સાથે બાળકોની ફી પણ નથી ચુકવી શકતા કર્મચારીઓ

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી