આસામમાં બિહુની ધુમધામપૂર્વક ઉજવણી

15 એપ્રિલે આસામમાં ધામધુમપુર્વક બિહુ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

15 એપ્રિલે આસામમાં ધામધુમપુર્વક બિહુ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

આ દિવસે લોકો રંગબેરંગી કપડા પહેરે છે અને રંગોળીથી ઘરને સજાવે છે.

આ દિવસે લોકો રંગબેરંગી કપડા પહેરે છે અને રંગોળીથી ઘરને સજાવે છે.

આ દિવસે શબરાઈ દેવતાને ખેતરમાં વાવેલો પાક ભેટ આપીને તેમની પૂજા કરવામાં આવે છે.

આ દિવસે શબરાઈ દેવતાને ખેતરમાં વાવેલો પાક ભેટ આપીને તેમની પૂજા કરવામાં આવે છે.

અહીંના લોકો લોકગીતો પર લોકનૃત્ય  કરે છે.

અહીંના લોકો લોકગીતો પર લોકનૃત્ય કરે છે.

આ દિવસે મિત્રો અને સગા સંબંધીઓને શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવે છે

આ દિવસે મિત્રો અને સગા સંબંધીઓને શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવે છે

COMMENT
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી