તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાત ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 285-340

એરંડા 985

મેથી 760

આંબલિયાસણ

ઘઉં 386-406

બાજરી 270-361

એરંડા 930-940

રાયડો 680-684

ગવાર 716

વિજાપુર

મગફળી 985-1011

ઘઉં 385-406

કુકરવાડા

એરંડા 984

બાજરી 250-401

ઘઉં 385-420

ગોઝારીયા

બાજરી 311

જુવાર 390-409

વિજાપુર શાક માર્કેટ

ફુલાવર 450-900

રીંગણ 130-500

મરચાં 200-500

પાકાંટામેટા ં300-360

કારેલાં 125-230

દૂધી 211-460

તૂરિયાં 240-311

કાકડી 440

ચોળી 350-960

ભટ્ટા 160-651

ભીંડા 130-400

પીકાડોર મરચાં 180

ઊંઝા

જીરૂ 2700-3050

વરીયાળી

1120-1560

ઇ.ગુલ 1815

સરસવ 985-990

રાયડો 705-730

એરંડા 950

તલ 2150-2300

મેથી 800-860

ધાણા 1000-1180

સવા 1000

અજમો 700-1000

બહુચરાજી

ઘઉં 396-405

બાજરી 300

એરંડા 950-955

જીરૂ 2600-2842

કડી

ઘઉં 386-428

બાજરી 350-376

એરંડા 951-965

જીરૂ 2200-2831

હિંમતનગર

મગફળી 800-1070

એરંડા 920-1000

ઘઉં 400-422

બાજરી 330-375

મકાઇ 305-405

ડાંગર 300-335

ઇડર

ઘઉં 403-424

એરંડા 935-950

મકાઇ 435-492

સોયાબીન 670-712

ગવાર 650-748

ભિલોડા

ઘઉં 390-403

મકાઇ 400-430

બાજરી 340-370

ચણા 720-780

ગવાર 720-765

અેરંડા 900-935

તુવેર 750-840

પ્રાંતિજ

ઘઉં 345-401

બાજરી 350-402

એરંડા 1040-1105

ડાંગર 330-370

સલાલ

ઘઉં 355-402

બાજરી 351-398

ડાંગર 340-370

ધનસુરા

એરંડા 925-950

બાજરી 365-382

મકાઇ 430-455

ઘઉં 400-425

મોડાસા

બાજરી 350-371

મકાઇ 430-467

ઘઉં 395-415
અન્ય સમાચારો પણ છે...