તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

પટેલ : સ્વ.પટેલ રમણભાઇ હરગોવિંદદાસ (ઉં.વ.81)મુ.લણવા તા.ચાણસ્મા

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પટેલ : સ્વ.પટેલ રમણભાઇ હરગોવિંદદાસ (ઉં.વ.81)મુ.લણવા તા.ચાણસ્મા

સ્વ.પટેલ ભીખીબેન કાંતિલાલ (ઉં.વ.85)મુ.બિલિયા તા.સિદ્ધપુર

સ્વ.પટેલ ભગાભાઇ શિવરામદાસ (ઉં.વ.77)મુ.ખેરવા તા.મહેસાણા

સ્વ.પટેલ દીપકભાઇ જેઠાલાલ (ઉં.વ.45) મુ.મહેસાણા

સ્વ.પટેલ જશુભાઇ અંબાલાલ (ઉં.વ.64) મુ.ઊંઝા

સ્વ.પટેલ જોઇતારામમ રામચંદદાસ (ઉં.વ.80) મુ.ભુણાવ તા.ઊંઝા

સ્વ.પટેલ દશરથભાઇ જોઇતારામદાસ (ઉં.વ.62)મુ.બોકરવાડા તા.વિસનગર

સ્વ.પટેલ મંજુલાબેન શંકરલાલ (ઉં.વ.65) મુ.ડીસા

સોની : સ્વ.સોની ગીતાબેન વિજયકુમાર (ઉં.વ.42) મુ.પાલનપુર

રબારી : રબારી વરવાભાઇ માવજીભાઇ (ઉં.વ.65) મુ.ટીંબા તા.સતલાસણા

ઠાકોર : સ્વ.ઠાકોર અળખાજી સવાજી (ઉં.વ.42) મુ.તરભ તા.વિસનગર

સ્વ.ઠાકોર પારૂબેન નથાજી (ઉં.વ.69) મુ.ઉપેરા તા.ઊંઝા

ગોર:સ્વ.ગોર હીરાભાઇ લુંબાજી (ઉં.વ.62)મુ.પીરોજપુરા

તા.સતલાસણા

દેસાઇ : સ્વ.દેસાઇ બબાભાઇ સરતાનભાઇ (ઉં.વ.80) મુ.રામોસણા તા.મહેસાણા

રાજપૂત : સ્વ.રાજપૂત ગોપાળજી પ્રહલાદજી (ઉં.વ.58) મુ.કરલી તા.ઊંઝા

સ્વ.રાજપૂત ક્રિષ્નાબા જગાજી (ઉં.વ.52) મુ.દાંતકરોડી તા.ચાણસ્મા

સ્વ.રાજપૂત સોનાબા કરશનજી (ઉં.વ.85) મુ.કુંવારા તા.સિદ્ધપુર

સેનમા : સ્વ.સેનમા હરજીભાઇ શંકરભાઇ (ઉં.વ.62)મુ.અમદાવાદ

બ્રહ્મભટ્ટ : સ્વ.બ્રહ્મભટ્ટ પ્રકાશકુમાર નટવરલાલ (ઉં.વ.53) મુ.અમદાવાદ

ગજ્જર : સ્વ.ગજ્જર પશીબેન રણછોડભાઇ (ઉં.વ.85) મુ.હારીજ

અન્ય સમાચારો પણ છે...