• Gujarati News
  • Local
  • Gujarat
  • Mehsana
  • શાહ : સ્વ.મીનાક્ષીબહેન મનહરભાઈ શાહનું બેસણુંસવારે 9થી 11, શ્રી મહેસાણા

શાહ : સ્વ.મીનાક્ષીબહેન મનહરભાઈ શાહનું બેસણુંસવારે 9થી 11, શ્રી મહેસાણા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
શાહ : સ્વ.મીનાક્ષીબહેન મનહરભાઈ શાહનું બેસણુંસવારે 9થી 11, શ્રી મહેસાણા પ્રાંત જૈન વાડી, ગોદાવરી દેરાસરની બાજુમાં, વાસણા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ.

સ્વ.રાખીબહેન સેતુભાઈ શાહનું બેસણુંસવારે 8.30થી 10.30, મણિબા ભવન, કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટની બાજુમાં, ભૈરવનાથ-ઇસનપુર રોડ, ઇસનપુર.

સ્વ.ચંદ્રકાંત પરસોત્તમદાસ શાહનું બેસણુંસવારે 8.30થી 10.30, પુનિત આશ્રમ, એલ.જી. હોસ્પિટલ પાસે, મણિનગર.

દવે: સ્વ.લક્ષ્મીબહેન હિંમતલાલ દવેનું બેસણુંસાંજે 5થી 7, 33, વિવેકનગર સોસાયટી, વિજયનગર ક્રોસિંગ, નારણપુરા.

ગજ્જર: સ્વ.પ્રવીણભાઈ દયાળભાઈ ગજ્જરનું બેસણુંસવારે 9થી 11, સી-11, પુનીલપાર્ક, માછલી સર્કલની પાસે, નરોડા.

ઝાલા: સ્વ.મણિલાલ એન. ઝાલાનું બેસણુંસવારે 8થી 10.30, 14, અશોકનગર સોસાયટી, લાલાકાકા હૉલ સામે, શાહપુર દરવાજા બહાર.

ભાવસાર: સ્વ.કાંતિલાલ પરસોત્તમદાસ ભાવસારનું બેસણુંસવારે 9થી 12, 574/3606, ગુ.હા. બોર્ડ, પાણીની ટાંકી પાસે, બાપુનગર.

ભટ્ટ: સ્વ.ઇર્ષલ ઇન્દ્રવદનભાઈ ભટ્ટનું બેસણુંસવારે 9થી 12, એમ-22/169, આઝાદ એપાર્ટમેન્ટ વિ.-2, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી.

સંઘવી: સ્વ.સુરેન્દ્રકુમાર બાબુલાલ સંઘવીનું બેસણુંસવારે 9થી 11, કોમન પ્લોટ, પ્રભુવીર સોસાયટી, એસબીઆઈની સામે, બાપુનગર.

દેસાઈ: સ્વ.હસુમતીબહેન દિલીપભાઈ દેસાઈનું બેસણુંબપોરે 3થી 6, 30, નારાયણ સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, મહેમદાવાદ.

મદાણી: સ્વ.ઉષાબહેન રાજકુમાર મદાણીનું બેસણુંસવારે 9થી 11, સી-503, શુકન રેસિડેન્સી, સોના ક્રોસ રોડ સામે, ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા.

સોની: સ્વ.જ્યોતિષભાઈ જે. સોનીનું બેસણુંસાંજે 4થી 6, આઈ.ટી.પી. હૉલ, ઋતુરાજ સોસાયટી પાસે, વિશ્રામનગર પાછળ, સુભાષ ચોક, મેમનગર.

સ્વ.મદનલાલ કનૈયાલાલ સોનીનું બેસણુંસવારે 9તી 11, 1099, જૂના માધુપુરા બહાર, દિલ્હી દરવાજા બહાર.

અન્ય સમાચારો પણ છે...