કોઇ વિષય કે ચેપ્ટર ઓછુ ફાવે છે, વાંચીએ તો

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

કોઇ વિષય કે ચેપ્ટર ઓછુ ફાવે છે, વાંચીએ તો યે યાદ રહેતુ નથી આ મનોવૃત્તિને તિંલાજલી આપો, જે વિષય, ચેપ્ટર ફાવે છે તે ગમતા છે તેને વાંચીને અઘરા લાગતા ચેપ્ટર વાંચવાનું શરૂ કરો ધીરેધીરે તેને ગમતા બનાવો અને પછી આપોઆપ સહેલા લાગતા થશે અને આવડતા બની જશે.પરીક્ષાના દિવસો નજીક હોય એટલે મનમાંથી નથી આવડતુ તેવા હાઉને દાખલ જ થવા દેવાનો નહી,માત્ર ધ્યાન તૈયારીમાં રાખવુ. પરીણામની ચિંતા છોડી વાંચન કર્મ કરો. સાથે પુરતી ઉંઘ,પૈાષ્ટીક આહાર લેવો જેથી આરોગ્ય પણ સ્વસ્થ રહે અને સ્ફુર્તીલાપણામાં વાંચન અનુકુળ બની રહેશે.શિક્ષકોને વિવિધ વિસ્તારમાંથી વિદ્યાર્થી, વાલી ફોન કરીને મુઝવતા પ્રશ્નમાં માર્ગદર્શન મેળવી રહ્યા છે.જેમાં કોઇ ચેપ્ટર કે વિષયને લગતા વધુ પ્રશ્નો કાઉન્સીલર શિક્ષક સમક્ષ આવ્યા હતા.

અન્ય સમાચારો પણ છે...