ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Uttar Gujarat » Latest News » Mehsana» Sun temple pink lighting in modhera

  વર્ષમાં બે જ વાર જોવા મળે છે આ નજારો, સૂર્યમંદિર ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળ્યું

  Harshad Patel, Mehsana | Last Modified - Mar 22, 2018, 12:25 AM IST

  વર્ષમાં માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ આવી ઘટના બને છે, સૂર્ય સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • સૂર્યનો તિરંગા સાથે મંદિરમાં પ્રવેશ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સૂર્યનો તિરંગા સાથે મંદિરમાં પ્રવેશ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મોઢેરા/ મહેસાણા: મોઢેરાનું સુર્યમંદિર આજે બુધવારે 21મી માર્ચે સૂર્યના ગુલાબી કિરણોથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આવી અદ્ભુત અને વિરલ ઘટના વર્ષમાં માત્ર 2 જ વાર વર્ષમાં બને છે. તે પણ માત્ર 2 દિવસ 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરે જ. આ બંને દિવસે સૂર્ય મોઢેરા સૂર્યમંદિરની બરાબર મધ્યમાં 90 ડિગ્રીએ ઉગે છે. આજે સવારે 6:51થી 7:12 મિનટ સુધી આ દિવ્ય નજારો જોવા મળ્યો હતો.


   આવી છે માન્યતા


   એવું માનવામાં આવે છે કે, મંદિરની મુખ્ય મૂર્તિ સોનાની હતી અને તેના ભાલ પ્રદેશમાં ત્રીજી આંખની પાસે વિશાળ હીરો હતો. સમ પ્રકાશીયના બે દિવસ 21મી માર્ચ અને 23 સેપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના સોનેરી કિરણો સમગ્ર મંદિરને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમનસીબે આજે અહીં સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ નથી. એવું કહેવાય છે કે, મુસ્લિમ શાસકો મહંમદ ગજનબી અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ મંદિરનો ખજાનો લૂંટવા મંદિરનો વિધ્વંસ કર્યો હતો. આ સમયે સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિને બચાવવા સ્થાનિક લોકોએ ક્યાંક ઝુપાવી દીધી હતી. જોકે, હાલમાં તે ક્યાં છે તે કોઇ જાણતું નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ શું કહે છે પુરાતત્વવિદ (તસવીરો: હર્ષદ પટેલ, મહેસાણા/મોઢેરા)

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Uttar Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Sun temple pink lighting in modhera
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Uttar gujarat

  Trending

  Top
  `