તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાત ગંજ બજારના ભાવ

એક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

કલોલ

ઘઉં 340 – 360

એરંડા 709 - 731

રાયડો 671 – 715

ડાંગર 290- 360

દહેગામ

બાજરી 450– 462

ઘઉં 340 – 378

ડાંગર 281– 322

ગવાર 580– 620

રાયડો 650- 694

એરંડા 722– 728

મહેસાણા

ઘઉં330-404

જીરૂ2435-2441

એરંડા715-738

રાયડો620-801

ગવાર620-643

મેથી815-839

સવા771

આંબલિયાસણ

ઘઉં299-424

જુવાર585-760

બાજરી300-395

એરંડા717-721

રાયડો622-712

ગવાર610-637

વિજાપુર

વરીયાળી1445

રાયડો721-728

એરંડા720-746

મગફળી1060

કપાસ750-1000

બાજરી285

ઘઉં331-385

જુવાર650-681

ચણા720-733

કુકરવાડા

રાયડો695-723

એરંડા730-747

કપાસ650-1045

ઘઉં330-421

જુવાર670-677

ગોઝારીયા

રાયડો700-718

એરંડા715-725

કપાસ700-1030

બાજરી360-370

ઘઉં300-345

વિજાપુર શાક માર્કેટ

ફુલાવર140-160

કોબીજ15-25

રીંગણ151

રવૈયા160-252

મરચાં120-250

પાકાંટામેટાં40-65

દૂધી50-150

કાકડી181

ભટ્ટા60-100

ભીંડા250-750

ગાજર40-210

લીલાધાણા180-250

લીલીડુંગળી300

સફેદભટ્ટા160-200

વિસનગર

જીરૂ800-1301

વરીયાળી900-2210

ઘઉં325-383

બાજરી251-421

તુવર840

ચણા600-714

ગવાર541-666

રાયડો650-851

એરંડા725-752

ઊંઝા

જીરૂ2000-3500

વરીયાળી900-3475

ઇ.ગુલ1880-2161

સરસવ880-1150

રાયડો655-823

તલ1485-2180

મેથી790-821

ધાણા602-1550

સવા700-1200

અજમો915-2530

બહુચરાજી

ઘઉં305-340

એરંડા725-735

રાયડો700-752

ગવાર625-645

ચણા675-780

સતલાસણા

ઘઉં330-369

બાજરી350-440

તુવર820-850

એરંડા715-731

વરીયાળી1200-2424

મકાઇ328-362

કપાસ800-870

રાયડો716-720

જવ310-325

કડી

ઘઉં340-500

બાજરી300-310

ડાંગર320-370

ગવાર616-659

તુવર851-1031

એરંડા734-744

રાયડો650-706

જીરૂ2000-2610

કપાસ700-1060

ચણા713-720

ધાણા631-1071

હિંમતનગર

ઘઉં 338-491

અેરંડા 700-740

કપાસ 820-952

ચણા 750-885

મકાઇ 280-330

બાજરી 350-400

ઇડર

ઘઉં 358-424

અેરંડા 729-740

તુવર 890-1025

મકાઇ 325-387

ગવાર 615-705

ભિલોડા

ઘઉં 330-432

મકાઇ 300-350

કપાસ 845-929

અેરંડા 700-734

મગફળી 850-925

ગવાર 600-650

તુવેર 860-910

અડદ 800-900

જુવાર 470-525

ચણા 700-750

બાજરી 300-340

સોયાબીન 600-626

પ્રાંતિજ

અેરંડા 690-720

ઘઉં 350-390

બાજરી 350-400

ગવાર 575-610

ડાંગરગુજરી275-330

સલાલ

ઘઉં300-350

બાજરી 300-350

ડાંગરગુજરી275-325

પાલનપુર

ઘઉં 315-395

બાજરી 370-480

ચણા675-700

એરંડા 732-749

રાયડો 701-750

વરીયાળી1200-2665

રાજગરો 900-1014

ખાધાજીરૂ

2350-2625

ડીસા

એરંડા 732-744

રાયડો 700-725

ઘઉં 335-355

બાજરી 440-491

રાજગરો 830-980

જીરૂ 2325-2661

થરાદ

જીરૂ 2250-3041

રાયડો 685-750

એરંડા 730-742

બાજરી 341-363

ગવાર 610-646

મેથી 790-1200

ધાનેરા

ઘઉં 314-386

બાજરી 300-480

જવ 308-326

રાયડો 665-741

એરંડા 715-740

ઇસબગુલ 1890

જીરૂ 2171-2580

રાજગરો 850-974

તારામીરા 495-568

દિયોદર

રાયડો 700-730

બાજરી 420-477

ઘઉં 328-350

એરંડા 737-740

જીરૂ 2250-2930

રાજગરો 812-970

વાવ

જીરૂ 2050-2789

એરંડા 735-742

રાયડો 701-740

વડગામ

ઘઉં 323-334

બાજરી 438-447

એરંડા 739-746

રાયડો 676-745

રાજગરો900

જવ 330

ચણા 722

ઇકબાલગઢ

ઘઉં 338-427

મકાઇ 315

ચણા 735

એરંડા 737-740

રાયડો 691-710

વરીયાળી1475-2340

રાજગરો 800-985

કપાસ 765-939

દાંતા

ઘઉં 320-370

મકાઇ 330-360

રાયડો 700-730

એરંડા 680-740

વરીયાળી1400-1950

તુવેર 850-900

કપાસ 800-900

થરા

જીરૂ 2220-2903

એરંડા 735-747

રાયડો 700-742

રાઇ 680-900

ઘઉં 320-355

બાજરી 475-511

શિહોરી

જીરૂ 2270-2618

એરંડા 730-740

રાયડો 681-705

રાજગરો 785-971

રાહ

રાયડો 720-735

એરંડા 725-730

બાજરી 460-500

ર.બાજરી 350-375
અન્ય સમાચારો પણ છે...