તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

નાઇ : સ્વ.નાઇ દેવશીભાઇ જેઠાભાઇ (ઉં.વ.80) મુ.કાંસા તા.સરસ્વતિ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
નાઇ : સ્વ.નાઇ દેવશીભાઇ જેઠાભાઇ (ઉં.વ.80) મુ.કાંસા તા.સરસ્વતિ

પ્રજાપતિ : સ્વ.પ્રજાપતિ સંતોકબેન ચતુરભાઇ (ઉં.વ.82) મુ.ભાન્ડુ તા.વિસનગર

સોની : સ્વ.સોની મોહનલાલ સોનાજી (ઉં.વ.68)મુ.સિસરાણા તા.વડગામ

ઠાકોર : સ્વ.ઠાકોર ગજીબેન ચેનાજી (ઉં.વ.74)મુ.આંબલિયાસણ તા.પાટણ

સ્વ.ઠાકોર અંબાબેન સવધાનજી (ઉં.વ.75) મુ.મેળોજ તા.સિદ્ધપુર

સ્વ.ઠાકોર ઇશ્વરજી પથુજી (ઉં.વ.70) મુ.સુંઢિયા તા.વડનગર

સ્વ.ઠાકોર ભીખીબેન સુરાજી (ઉં.વ.80) મુ.મછાવા તા.ખેરાલુ

સ્વ.ઠાકોર બાલુબેન સોમાજી (ઉં.વ.85) મુ.સામેત્રા તા.મહેસાણા

સ્વ.ઠાકોર રામીબેન બબાજી (ઉં.વ.60) મુ.નાનીવાડા તા.ખેરાલુ

દેસાઇ : સ્વ.દેસાઇ પુરીબેન મૈયજીભાઇ (ઉં.વ.72) મુ.ર઼ડાલા તા.વિસનગર

પટેલ : સ્વ.પટેલ હરગોવનભાઇ ઇશ્વરદાસ (ઉં.વ.78) મુ.વિશોળ તા.ઊંઝા

સ્વ.પટેલ જેઠાભાઇ વિહદાસ (ઉં.વ.85) મુ.શંકરપુરા તા.મહેસાણા

પરમાર : સ્વ.પરમાર શ્યામીબેન ધનાભાઇ (ઉં.વ.62) મુ.ડોડીવાડા તા.બહુચરાજી

રાજપૂત : સ્વ.રાજપુત રઘાજી ધનાજી (ઉં.વ.65)મુ.સાલપુરા તા.દિયોદર

અન્ય સમાચારો પણ છે...