તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

નીતિન પટેલ (મહેસાણા-ભાજપ)

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
હાથપર રોકડ : રૂા.60હજાર

એફ.ડી./રોકાણો:- 3.74લાખ

વીમા/શેરરોકાણો : રૂા.8.83લાખ

સોનું:50 ગ્રામ રૂા.1.50લાખ

વાહન: રૂા.57હજાર

સ્થાવર: રૂા.4.31લાખ

અભ્યાસ:એમએસસી,પીએચડી કુલ: રૂા.57.84લાખ

આવક :- 19.32લાખ

હાથપર રોકડ : રૂા.4.21લાખ

એફ.ડી./રોકાણો:- 28.41લાખ

વીમા/શેરરોકાણો : રૂા.38હજાર

સોનું:30 તોલા રૂા.8.10લાખ

સોનું: પત્ની-75 તોલા : રૂા.30.27લાખ

વાહન: રૂા.18લાખ

સ્થાવર: રૂા.2.64કરોડ

સ્થાવર:(પત્ની): રૂા.1.23કરોડ

અભ્યાસ:ઇન્ટરસાયન્સ

કુલ: રૂા.3.23કરોડ

આવક :- 5.76લાખ

હાથપર રોકડ : રૂા.3.93લાખ

એફ.ડી./રોકાણો:- 39હજાર

વીમા/શેરરોકાણો : રૂા.4.19લાખ

સોનું:-

સ્થાવર : -

સ્થાવર:(પત્ની): -

અભ્યાસ:ડીપ્લોમાઇલેકટ્રીકલ એન્જીન્યર

કુલ: રૂા.1.72કરોડ

આવક :- 18.83લાખ

હાથપર રોકડ : રૂા.6.54લાખ

એફ.ડી./રોકાણો:- 14.94લાખ

વીમા/શેરરોકાણો : રૂા.2.39કરોડ

સોનું:20 તોલા રૂા.24.30લાખ

સોનું: પત્ની- 81 તોલા : રૂા.24.30લાખ

વાહન: 1.75લાખ

સ્થાવર: રૂા.5.31કરોડ

સ્થાવર:(પત્ની): રૂા.1.40કરોડ

અભ્યાસ:ડીપ્લોમાસીવીલ એન્જીન્યર

કુલ: રૂા.11.66કરોડ

આવક :- 1.18કરોડ

હાથપર રોકડ : રૂા.14.96લાખ

એફ.ડી./રોકાણો:- 21.86કરોડ

વીમા/શેરરોકાણો : રૂા.2.96કરોડ

સોનું:200 ગ્રામ રૂા.8.81લાખ

સોનું: પત્ની-1.5 કિલો : રૂા.43.9લાખ

સ્થાવર: રૂા.5.86કરોડ

વાહનો:- 4નંગ 35 લાખ

સ્થાવર:(પત્ની): રૂા.7.75કરોડ

અભ્યાસ:એસએસસીપાસ

કુલ: રૂા.32.27કરોડ

આવક :- 11.23લાખ

હાથપર રોકડ : 3.34લાખ

એફ.ડી./રોકાણો:- રૂા.1.86લાખ

વીમા/શેર/મ્યુ.ફંડરોકાણો :-રૂા.15.28 લાખ

વાહનો:-પત્ની: 60હજાર

સોનુ: પત્ની : 125 ગ્રામ રૂા.37.50લાખ

સ્થાવરમિલકત : રૂા.3.94કરોડ

સ્થાવર(પત્ની)રૂા.60.91લાખ

અભ્યાસ:એસવાયબીકોમ

કુલ: રૂા.4.95કરોડ

અન્ય સમાચારો પણ છે...