• Gujarati News
  • સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર
પટેલ :
સ્વ. પટેલ જયોત્સનાબેન દિનેશ ભાઈ ૪૮વર્ષ, મુ.કહોડા તા.ઉઝા
સ્વ.પટેલ પુષ્પાબેન અંબાલાલ ૬૪વર્ષ, મુ.સંડેર તા.પાટણ
સ્વ.પટેલ સરીતાબેન પ્રેમજીભાઈ ૯૫વર્ષ, મુ.વિસનગર તા.વિસનગર
સ્વ.પટેલ માધવદાસ જગમાલદાસ ૯૭વર્ષ, મુ.શોભાસણ તા.મહેસાણા
સ્વ.પટેલ મફતલાલ બેચરદાસ ૭૫વર્ષ, મુ.દેદરડા તા.બેચરાજી
સ્વ.પટેલ જેઠીબેન મફતલાલ ૭૫વર્ષ, મુ.લણવા તા.ચાણસ્મા
સ્વ.પટેલ અંબારામભાઈ શંકરદાસ ૭૮વર્ષ, મુ.કહોડા તા.ઉંઝા
સ્વ. પટેલ હીરાબેન ખોડીદાસ ૮૪વર્ષ, મુ.વાલમ તા.વિસનગર
સ્વ.પટેલ રામાભાઈ હરજીવનદાસ ૬૯વર્ષ, મુ.માણસા તા.માણસા
સ્વ.પટેલ અલ્પાબેન પ્રકાશકુમાર ૪૦વર્ષ, મુ.ત્રાંસવાડ તા.વડનગર
સથવારા :
સ્વ.સથવારા કાન્તાબેન ચંદુભાઈ ૭૪વર્ષ, મુ.વિસનગર તા.વિસનગર
રાજપુત :
સ્વ.રાજપુત મધીબેન ખેંગારભાઈ ૨૫વર્ષ, મુ.ખોલવાડા તા.સિઘ્ધપુર
ઠાકોર :
સ્વ.ઠાકોર ધારસીજી રાવતાજી ૬૫વર્ષ, મુ.વડા તા.કાંકરેજ
સ્વ.ઠાકોર જુમરજી છગનજી ૬૦વર્ષ, મુુ.ખાનપુરકોઠી તા.પાટણ
સ્વ.ઠાકોર નાથીબેન ગાંડાજી ૪૫વર્ષ, મુુ.રામોસણા તા.મહેસાણા
સ્વ.ઠાકોર દિવાળીબેન જગનાથ ભાઈ ૭૦વર્ષ, મુ.માતપુર તા.પાટણ
સ્વ.ઠાકોર કુંવરજી સરદારજી ૭૦વર્ષ, મુ.લુણવા તા.ખેરાલુ
સ્વ.ઠાકોર લસીબેન કચરાજી ૯૫વર્ષ, મુ.નાંદોત્રી તા.કલોલ
સ્વ.ઠાકોર દિવાળીબેેન હેમજીજી ૮૦વર્ષ, મુ.સકરીયા તા.શિહોરી
સ્વ.ઠાકોર લ મીબેન લેરાજી ૮૦વર્ષ, મુ.શિહોરી તા.કાંકરેજ
સ્વ.ઠાકોર લીલાબેન તખાજી ૫૫વર્ષ, મુ.કુડા તા.ખેરાલુ
સ્વ.ઠાકોર મહાવીરજી લીલાજી ૫૦વર્ષ, મુ.કાંસા તા.વિસનગર
પ્રજાપતિ :
સ્વ.પ્રજાપતિ રમેશભાઈ કેશાજી ૩૫વર્ષ, મુ.પાલનપુર તા.પાલનપુર
સ્વ.પ્રજાપતિ મેનાબેન નાથુભાઈ ૭૦વર્ષ, મુ.ગાદલવાડા તા.પાલનપુર
ગોરખા :
સ્વ.ગોરખા વાલીબેન નાગજીભાઈ ૭૦વર્ષ, મુ.વેદલા તા.થરાદ
રામી :
સ્વ.રામી મણીબેન ચીમનલાલ ૯૦વર્ષ, મુ.કલોલ તા.કલોલ
ચૌધરી :
સ્વ.ચૌધરી શાન્તાબેન શીવાદાસ ૭૦વર્ષ, મુ.ખાટાઆંબા તા.માણસા
રબારી :
સ્વ.રબારી બબુબેન ચુડાભાઈ ૮૦વર્ષ, મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા
સ્વ.રબારી કાળાભાઈ હરીભાઈ ૭૫વર્ષ, મુ.બેચરપુરા તા.વિસનગર
સ્વ.રબારી ડોસીબેન જકશીભાઈ ૧૦૦વર્ષ, મુ.કાલેડા તા.સિઘ્ધપુર
પરમાર :
સ્વ.પરમાર સંતોકબેન મોહનભાઈ ૯૦વર્ષ, મુ.લાલપુર તા.સિઘ્ધપુર
જોષી :
સ્વ.જોષી ભીખીબેન