તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

અવસાન નોંધ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સરસ્વતી મુક્તિધામ, સિદ્ધપુર

ઠાકોર : સ્વ.ઠાકોર પમાની વરવાજી (ઉ.વ.60) મું. પાલડી, તા. વિસનગર

સ્વ.ઠાકોર કાન્તાબેન વક્તુજી (ઉ.વ.65) મું. મોતીપુરા, તા. ખેરાલુ

સ્વ. ઠાકોર હિરાબેન શકરાજી (ઉ.વ.70) મું.ચુલવા, તા. મહેસાણા

સ્વ. ઠાકોર બઇજાબેન વીરાજી (ઉ.વ.55) મું. કેશરપુરા, તા. ખેરાલુ

સ્વ. ઠાકોર ભીખાજી રામચંદજી (ઉ.વ.58) મું. ડાભી, તા. ઉંઝા

સ્વ. ઠાકોર લાડુબેન મણાજી (ઉ.વ.75) મું. સુસુરા, તા. ઉંઝા

સ્વ્. ઠાકોર ફુણજી રાયાજી (ઉ.વ.33) મું. ધારપુર, તા. પાટણ

સ્વ. ઠાકોર કચરાજી માનસંગજી (ઉ.વ.60) મું. કડિડી, તા. વડગામ

ઉપલાણા:સ્વ. ઉપલાણા વાલુભાઇ શાયબાભાઇ (ઉ.વ.68) મું. વડગામ, તા. વડગામ

પટેલ: સ્વ.પટેલ અલ્પેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ (ઉ.વ.37) મું. ચન્દ્રવતી, તા. સિદ્વપુર

સ્વ. પટેલ ગાંડાભાઇ શંકરદાસ (ઉ.વ.70) મું. ખીમીયાણા, તા. પાટણ

સ્વ. પટેલ રાયજીભાઇ દયાલભાઇ (ઉ.વ.70 ) મું. પાલનપુર, તા. પાલનપુર

સ્વ. પટેલ ગણેશભાઇ કાનજીભાઇ (ઉ.વ.80) મું.કાતર, તા. સરસ્વતી

સ્વ. પટેલ કરશનભાઇ અંબાલાલ (ઉ.વ.77) મું. ધારપુર, તા. વિસનગર

સ્વ. પટેલ કુંકુબેન ચતુરભાઇ (ઉ.વ.80) મું. સેલાવી, તા. ચાણસ્મા

સ્વ. પટેલ તળજાભાઇ મગનદાસ (ઉ.વ.75) મું. કરશનપુર, તા. વડનગર

સ્વ. પટેલ પાર્વતીબેન કચરાદાસ (ઉ.વ.75) મું. ઉંઝા, તા. ઉંઝા

જાની: સ્વ.જાની વાણીબેન દિનેશભાઇ (ઉ.વ.65) મું. મહેસાણા, તા. મહેસાણા

ચાવડા:સ્વ.ચાવડા રવીન્દ્રસિંહ લક્ષ્મણસિંહ (ઉ.વ.65) મું. અમદાવાદ, તા. અમદાવાદ

રાજપુત: સ્વ.રાજપુત ચંચીબેન મફાજી (ઉ.વ.60) મું. ગણેશપુરા, તા. સિદ્વપુર

પરમાર:સ્વ.પરમાર મનુભાઇ શીવાભાઇ (ઉ.વ.32) મું.કુવારવા, તા. કાંકરેજ

પંચાલ: સ્વ.પંચાલ ભરતકુમાર હિરાલાલ (ઉ.વ.66) મું. સિદ્વપુર, તા. સિદ્વપુર

વાઘેલા:સ્વ. વાઘેલા દેવચંદભાઇ લલ્લુભાઇ(ઉ.વ.85) મું.સેદ્દાસણ, તા. પાલનપુર

ત્રિવેદી:સ્વ. ત્રિવેદી પોપટલાલ દેવશંકર (ઉ.વ.92) મું. રણુંજ, તા. પાટણ

અન્ય સમાચારો પણ છે...