ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

વિસનગર

ઘઉં305-322

જુવાર 370-481

બાજરી 180-240

ઊંઝા

જીરૂ3300-3655

વરીયાળી 937-1245

તલ 1185-1425

સુવા 905

ભિલોડા

ઘઉં310-355

મકાઇ 270-300

બાજરી 200-250

એરંડા 800-840

ગવાર 600-620

ચણા 900-950

મગફળી 600-800

મગ 700-750

ઇડર

ઘઉં310-360

બાજરી 260-300

મગફળી 700-900

એરંડા 840-855

મગ 770-800

જુવાર 400-500

રોયડો 600-630

ગવાર 580-605

સોયાબીન 530-545
અન્ય સમાચારો પણ છે...