તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

અવસાન નોંધ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પટેલ : સ્વ.પટેલ લલ્લુભાઈ સવજીભાઈ (ઉં.વ.85) મુ.વાલમ તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ હીરાબેન ઈશ્વરભાઈ (ઉં.વ.81) મુ.ગણેશપુરા તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ અમરતભાઈ ભીખાભાઈ (ઉં.વ.68) મુ.સરસાવ તા.ચાણસ્મા

સ્વ. પટેલ મફતભાઈ જોયતારામ ઉં.વ.65) મુ.કણી તા.પાટણ

સ્વ. પટેલ મેનાબેન નરોત્તમદાસ (ઉં.વ.95) મુ.બ્રાહ્મણવાડા તા.ઊંઝા

સ્વ. પટેલ મોતીબેન નટવરલાલ (ઉં.વ.68) મુ.દાણોદરડા તા.ચાણસ્મા

સ્વ. પટેલ મુળીબેન ગણેશભાઈ (ઉં.વ.100) મુ.વાલમ તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ હિરાબેન પરષોતમભાઈ (ઉં.વ.77) મુ.બિલીયા તા.સિધ્ધપુર

સ્વ. પટેલ કેતુલભાઈ ગણપતભાઈ (ઉં.વ.08) મુ.ઠાકરાસણ તા.સિધ્ધપુર

સ્વ. પટેલ વાલજીભાઈ નાથાભાઈ (ઉં.વ.78) મુ.સંડેર તા.પાટણ

સ્વ. પટેલ કાન્તિભાઈ પરષોત્તમદાસ (ઉં.વ.69) મુ.મહાદેવપુરા તા.બેચરાજી

સ્વ. પટેલ ઈશ્વરભાઈ રામજીભાઈ (ઉં.વ.85) મુ.વડુ તા.વિસનગર

લીમ્બાચીયા: સ્વ.લીમ્બાચીયા અમરતભાઈ ખોડીદાસ (ઉં.વ.75) મુ.પાટણ તા.પાટણ

સ્વ. લીમ્બાચીયા પ્રભુદાસ હરગોવનદાસ (ઉં.વ.65) મુ.પાલનપુર તા.પાલનપુર

ઠાકોર: સ્વ.ઠાકોર કચરાજી ગોબરજી (ઉં.વ.70) મુ.ખેરાલું તા.ખેરાલું

સ્વ. ઠાકોર લાડુબેન રાઘુજી (ઉં.વ.77) મુ.લણવા તા.ખેરાલું

સ્વ. ઠાકોર સમજુબેન શંકરજી (ઉં.વ.105) મુ.કુડા તા.ખેરાલું

સ્વ. ઠાકોર જયાજી રઘાજી (ઉં.વ.85) મુ.ઈસમપુરા મોટા તા.ગાંધીનગર

સ્વ. ઠાકોર દીપાજી અજાજી (ઉં.વ.77) મુ.ડેર તા.પાટણ

સ્વ. ઠાકોર હિરાબેન કડવાજી (ઉં.વ.85) મુ.અજબપુરા તા.જોટાણા

સ્વ. ઠાકોર હમીરજી ડુંગરજી (ઉં.વ.65) મુ.વડાવલી તા.ચાણસ્મા

લીલાણી: સ્વ.લીલાણી હાસાનંદ આસનદાસ (ઉં.વ.83) મુ.સિધ્ધપુર તા.સિધ્ધપુર

દવે: સ્વ.દવે મનુભાઈ ડુંગરરામ (ઉં.વ.78) મુ.મીઠી ધારીયાલ તા.ચાણસ્મા

વાઘરી: સ્વ.વાઘરી રઈબેન મફાભાઈ (ઉં.વ.90) મુ.દેદીયાસણ તા.મહેસાણા

પ્રજાપતિ: સ્વ.પ્રજાપતિ જોઈતીબેન બેચરદાસ (ઉં.વ.85) મુ.અમદાવાદ તા.અમદાવાદ

દેસાઈ: સ્વ.દેસાઈ નારાયણભાઈ જકસીભાઈ (ઉં.વ.56) મુ.મણુંદ તા.પાટણ

પંચાલ: સ્વ.પંચાલ ગોમતીબેન રણછોડદાસ (ઉં.વ.65) મુ.સાસમ તા.પાલનપુર

ચૌહાણ: સ્વ.ચૌહાણ નાથુબા હિમંતસિંહ (ઉં.વ.85) મુ.બામણવા તા.વિજજાપુર

ગોસ્વામી: સ્વ.ગોસ્વામી શાન્તાબા ગણપતગીરી (ઉં.વ.90) મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા

ઠાકર: સ્વ.ઠાકર ગુણવંતરાય ચીમનલાલ (ઉં.વ.81) મુ.ઉપેરા તા.ઊંઝા

અન્ય સમાચારો પણ છે...