તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

રાજપુત : સ્વ.રાજપુતવજુબા ચંદુજી (ઉ.વ.80) મુ. ઉંઝા તા. ઉંઝા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો) 314-340

ઘઉં(496) 325-350

મકાઇ 270-277

મગફળી 790-802

મગ 850-875

એરંડા 810-830

હિમતનગર

ઘઉં310-355

બાજરી 200-253

મગફળી 613-909

ડાંગર 280-310

વડાલી

મકાઇ280-291

ઘઉં 300-317

બાજરી 240-245

ભિલોડા

એરંડા800-820

ઘઉં 300-350

બાજરી 220-234

મકાઇ 250-280

ગવાર 610-620

મગફળી 800-840

ઇડર

ઘઉં310-349

મકાઇ 279-311

બાજરી 210-220

એરંડા 843-850

મગ 795-815

મગફળી 800-904

જુવાર 390-440

સોયાબીન

525-540


રાજપુત : સ્વ.રાજપુતવજુબા ચંદુજી (ઉ.વ.80) મુ. ઉંઝા તા. ઉંઝા

સ્વ.રાજપુત તવુબા લક્ષ્મણસિંહ (ઉ.વ.80) મુ. લણવા તા. ચાણસ્મા

પટેલ: સ્વ.પટેલકાન્તીભાઇ બબલદાસ (ઉ.વ.70) મુ. ગણેશપુરા તા. વિસનગર

સ્વ.પટેલ સીતાબેન શંકરદાસ (ઉ.વ.71) મુ. ઉબલખ તા. વિજાપુર

સ્વ.પટેલ વીરાભાઇ કાનજીભાઇ (ઉ.વ.80) મુ. મેસર તા. સરસ્વતી

સ્વ.પટેલ અંબાલાલભાઇ હરજીવનભાઇ (ઉ.વ.85) મુ.વાલમ તા. વિસનગર

સ્વ.પટેલ નરોત્તમભાઇ ચેલદાસ (ઉ.વ.72) મુ.જાખાના તા. ચાણસ્મા

ઠાકોર: સ્વ.ઠાકોરભીખીબેન સરદારજી (ઉ.વ.70) મુ. સુંઢીયા તા. વડનગર

સ્વ.ઠાકોર ભીખીબેન કાન્તીજી (ઉ.વ.53) મુ.માતપુર તા. પાટણ

સ્વ.ઠાકોર ચંપાબેન ધુળાજી (ઉ.વ.80) મુ. ડેર તા. પાટણ

સ્વ.ઠાકોર અર્જુનજી બદસંગજી (ઉ.વ.57) નુગર તા. મહેસાણા

સ્વ.ઠાકોર દિવાનજી ભીખાજી (ઉ.વ.55) મુ.તળેટી તા. મહેસાણા

સ્વ.ઠાકોર રાજુબેન ગંભીરજી (ઉ.વ.75) મુ. સુંઢીયા તા. વડનગર

સ્વ.ઠાકોર રેવાજી માધાજી (ઉ.વ.60) મુ.પાંચોટ તા. મહેસાણા

સ્વ.ઠાકોર દિવાનજી હિરાજી (ઉ.વ.52) મુ.મહેસાણા તા. મહેસાણા

સ્વ.ઠાકોર શીવાજી જેહાજી (ઉ.વ.85) મુ. સુજાણપુરા તા. બેચરાજી

સ્વ.ઠાકોર સોમાજી નથાજી (ઉ.વ.85 )મુ. મેસરા તા. ચાણસ્મા

નાઇ: સ્વ.નાઇધનજીભાઇ રામસીભાઇ (ઉ.વ.71) મુ.મહેસાણા તા. મહેસાણા

રબારી: સ્વ.રબારીબાબરભાઇ લક્ષ્મણભાઇ (ઉ.વ.71) મુ.કરલી તા. ઉંઝા

ઠકકર: સ્વ.ઠકકરડાહ્યાલાલ દલપતજી (ઉ.વ.75) મુ.પાટણ તા. પાટણ

પરમાર: સ્વ.પરમારકરશનજી ભીખાજી (ઉ.વ.85) મુ. તળેટી તા. મહેસાણા

અન્ય સમાચારો પણ છે...