તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 230-298

મગ 600-850

અડદ 900-1201

એરંડા 730-742

મકાઇ 280-283

મગફળી 850-990

રાજગરો 735-741

વડગામ

બાજરી307

મગફળી 790-960

ગવાર 572-600

થરાદ

જીરૂ3000-3900

રાયડો 770-806

એરંડા 735-756

બાજરી 281-316

તલ 1000-1300

મગ 700-880

ગવાર 605-634

બીજડાં 830-1004

મેથી 650-741

મગફળી 765-901

ઇસબગુલ 1900-2231

રાહ

રાયડો750-765

એરંડા 715-721

રજકા બાજરી 260-285

ધાનેરા

ઘઉં334

બાજરી 295-342

મગ 750-1213

ચોળા 600-1051

અડદ 951

ગવાર 585-637

રાજગરો 600-731

તારામીરા 1156

રાયડો 730-773

મગફળી 635-884

એરંડા 714-743

જીરૂ 3571

ઇસબગુલ 2167

વરીયાળી 1100-1338

તલ 1100-1350

થરા

ગવાર610-626

ઘઉં 390-462

બાજરી 290-320

અડદ 800-1215

ડીસા

એરંડા727-745

રાયડો 755-758

મગફળી 760-911

ઘઉં 450

બાજરી 310-345

અડદ 1000-1202

ગવાર 585-628

તલ 1100-1157

રાજગરો 772-774

કપાસ 936-951

ઉનાવા

કપાસ851-1055

વિજાપુર

એરંડા740-761

મગફળી 750-815

કપાસ 950-1055

બાજરી 260-331

ઘઉં 380-455

મગ 650-950

અડદ 750-1100

ગવાર 605

કુકરવાડા

તલ960-1135

એરંડા 735-743

કપાસ 900-1035

બાજરી 284-340

ઘઉં 385-421

અડદ 960-1071

ગવાર 590-625

મેથી 590-700

જવ 370-382

રજકો 2300

ગોઝારીયા

તલ1100-1300

એરંડા 724

કપાસ 1000-1046

બાજરી 335-345

ઘઉં 410-440

ગવાર 618-620

મેથી 600

શણ 498

કડી

ઘઉં410-470

ડાંગર 285-348

મઠ 950-1251

ગવાર 610-633

બંટી 330-358

એરંડા 740-755

તલ 1045-1256

કપાસ 972-1087

અડદ 900-1219

મેથી 626-660

વિસનગર

વરીયાળી811-1623

ઘઉં 370-441

જુવાર 381

બાજરી 252-357

મગ 600-675

મઠ 675-811

ચોળા 1160

અડદ 800-1350

ગવાર 551-625

તલ 1000-1330

રાયડો 725-779

મગફળી 750-844

અેરંડા 715-755

મેથી 500-706

કપાસ 900-1064

રજકો-બી 2500-3200

મહેસાણા

ઘઉં405-515

બાજરી 271-315

અડદ 900-1334

એરંડા 733-743

રાયડો 761-765

તલ 1051-1227

ગવાર 578-622

મેથી 620-631

બંટી 305

આંબલિયાસણ

ઘઉં361-469

બાજરી 269-318

અડદ 834-975

એરંડા 738-742

તલ 1050-1250

ગવાર 610-625

ઊંઝા

જીરૂ3585-3755
અન્ય સમાચારો પણ છે...