િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1800-2800

બાજરો નવો 1350-1550

ચોખા 2000-2150

ચોખા બેગમી 2300-2500

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5300-6200

મગ ફાડા 5000-5500

મોગરદાળ 5800-6000

તુવેરદાળ 6000-6800

તુવેરદાળ 7600-7900

તુવરદાળ 6800-7200

ચણાદાળ 6700-6900

અડદદાળ 7000-8000

ખાંડ એમ 4050-4080

ખાંડ એસ 4000-4030

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ910-970

સિંગતેલ 1440-1450

સિંગતેલ 1540-1570

કપાસિયા તેલ 1140-1150

કપાસિયા તેલ 2300-2320

કોપરેલ (15kg) 882-885

પામોલીન 870-872

સૂરજમુખી 1110-1255

સોયાબીન 1040-1100

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 930-970

યુપી 770-790

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 650-680

ખોળ 940-1130

બેસન 3300-4500

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા885

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા840-850

જીરૂ 3400

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા852-856

ગુવાર 625-630

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ3300-3655

વરિયાળી 937-1245

ઇસબગુલ 1940-2200

રાયડો 630-680

તલ 1185-1425

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 62.50-68.40

પાઉન્ડ 81.95-86.35

યુરો 73.20-77.20

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 62.85-65.25

પાઉન્ડ 82.35-86.15

યુરો 73.55-77.00

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 39400

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 29550

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2635

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2755

હોલમાર્ક દાગીના 2905

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2705

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 2,96,500

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 955-1060

ઘઉં લોકવન 318-368

ઘઉં ટુકડા 319-385

જુવાર સફેદ 475-525

જુવાર પીળી 335-372

બાજરી 185-265

મકાઇ 261-325

તુવેર 600-666

ચણા પીળા 812-889

અડદ 650-1000

મગ 800-900

વાલ દેશી 500-625

વાલ પાપડી 550-700

ચોળી 875-1475

મઠ 452-680

કળથી 350-450

સિંગદાણા 920-1090

મગફળી જાડી 615-762

મગફળી જીણી 600-700

તલી 1205-1360

સૂરજમુખી 451-462

એરંડા 740-836

અજમો 705-1110

સુવા 575-634

સોયાબિન 470-525

સિંગફાડા 625-875

કાળા તલ 1181-1670

લસણ 350-701

ધાણા 675-880

વરિયાળી 805-875

જીરું 3220-3489

રાઇ 750-860

મેથી 350-500

ઇસબગુલ 1650-1810

રાયડો 600-650

રજકાનું બી 2865-3670

ગુવારનું બી 610-630

જસદણ

તુવેર500-620

મગફળી 600-705

એરંડા 600-650

તલ સફેદ 1200-1429

તલ કાળા 900-975

રાઇ 800

મેથી 625

જીરૂ 2000-3450

ધાણા 540

કપાસ બીટી 800-1030

લસણ 380

મગ 500-700

સીંગદાણા 900-990

સીંગફાડા 700-861

રજકા બી 2432

સોયાબીન 320-400

ધોરાજી

મગફળી511-651

ઘઉં 305-330

અડદ 750-901

જીરૂ 2401-3241

તલ કાળા 1276-1576

તુવેર 616-651

તલ 1126-1300

વાલ 401-526

સોયાબીન 476-511

સીંગદાણા 900-1001

ધાણા 721-836

જામનગર

બાજરી100-223

ઘઉં 300-356

મગ 700-900

ચોળી 890-1350

ચણા 956-1044

મગફળી જીણી 500-742

એરંડા 725-844

તલી 1100-1400

રાયડો 455-618

રાય 700-865

જીરૂ 1000-3425

અજમો 800-1890

લસણ 300-537

કપાસ 800-1050

સીંગદાણા 700-960

ગુવાર ગમ્ 625-647

ડુંગળી સુકી 40-165

અજમાની ભુસી 30-475

જૂનાગઢ

ઘઉલોકવન 311-354

બાજરો 150-247

ચણા 800-1004

અડદ 600-977

તુવેર 400-700

મગફળી જાડી 400-661

સીંગફાડા 600-816

તલ સફેદ 1100-1368

તલ કાળા 1050-1638

જીરૂ 2833-2880

ધાણા 715-889

મગ 458-783

સોયાબીન 444-533

સીંગદાણા 750-1047

એરંડા 770-842

મેથી 414

ગમગુવાર 500-580

માણાવદર

પાકી41500-42500

કપાસીયા શંકર 415-425

મગફળી 16100

ઘઉ 290-320

બાજરો 230-250

જુવાર 480-510

તલ સફેદ 1250-1350

તલ કાળા 1450-1500

મગ 800-860

અડદ 850-950

ચણા 940-980

કપાસીયા ખોળ 900-910

અમરેલી

સીંગમોટી 598-745

સીંગદાણા 866-1136

સીંગફાડા 670-891

તલ સફેદ 1000-1470

તલ કાળા 1080-1671

જુવાર 399-473

ઘઉ ટુકડા 278-366

ઘઉ લોકવન 290-357

અડદ 705-790

તુવેર 553-626

કપાસ 800-1067

એરંડા 796-821

અજમા 1311-1455

ગમગુવાર 631

ભેંસાણ

ઘઉ230-360

મગ 600-850

ચણા 900-980

અડદ 600-880

તુવેર 550-660

મગફળી 550-640

સીંગદાણા 850-990

સીંગફાડા 650-750

તલ સફેદ 1000-1300

તલ કાળા 1200-1556

જીરૂ 3000-3430

ધાણા 600-860

સોયાબીન 400-460

રાજકોટશાકભાજી

લીંબું160-240

પોપૈયા 150-250

બટેટા 70-150

ડુંગળી સૂકી 40-160

ટમેટાં 1250-1500

સુરણ 420-610

કોથમરી 800-1100
અન્ય સમાચારો પણ છે...