ખોરસમમાંથી પકડાયેલા શકુનિઓ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ખોરસમમાંથી પકડાયેલા શકુનિઓ

પટેલજીતેન્દ્રભાઇ કરશનભાઇ, સીપાઇ સબ્બીરભાઇ કરીમભાઇ, સીપાઇ રહેમાન જહાગીર, સીપાઇ યાસીનખાન સોરાબખાન, સીપાઇ અકબરખાન દરીયાખાન, ઠાકોર લાડજી ચંદુજી, સીપાઇ સીરાજભાઇ અબ્દુલભાઇ, સીપાઇ ફકીરમહમદ કમુમીયા, સીપાઇ ફકીરમહમદ સરદારખાન, સીપાઇ અબ્દુલભાઇ સકુરભાઇ, સીપાઇ હાજીભાઇ મીશ્રીભાઇ, ફકીર અબ્દુલભાઇ સુભરાતીશા રહે. તમામ ખોરસમ

સમીમાંથીપકડાયેલા શકુનિઓ

કંસારાચેતનકુમાર બાબુલાલ, પંચાલ હિમ્મતભાઇ શંકરભાઇ, પંચાલ મનુભાઇ શંકરભાઇ, પંચાલ મહેશભાઇ શંકરભાઇ, પંચાલ વસંતભાઇ ભીખાભાઇ, ગજ્જર જીગ્નેશભાઇ દશરથભાઇ, ગજ્જર બળદેવભાઇ શાંતીલાલ રહે.તમામ સમી

અન્ય સમાચારો પણ છે...