કમનસીબ મૃતક

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કમનસીબ મૃતક
1. ભગવાનભાઈ જેઠાભાઇ સોનેજી (ઉં.વ. 68) (રહે. સુરત)

ઇજાગ્રસ્તોના નામ
1. પ્રદીપભાઇ ધુડાભાઇ ખત્રી (ઉં.વ.38) , 2. ક્રીશ ચેતનભાઈ સોનેજી (ઉં.વ.11) , 3. અક્ષય યોગેશભાઇ સોનેજી (ઉં.વ.22) , 4.યોગેશભાઇ ભગવાનભાઇ સોનેજી (ઉં.વ.46) , 5.નાથાલાલા નાગજીભાઇ કિરી (ઉં.વ.61) (તમામ રહે. સુરત)

અન્ય સમાચારો પણ છે...