તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 236-236

મઠ 750-801

અડદ 750-882

વરીયાળી 950-950

એરંડા 872-885

રાયડો 689-705

તલ 1600-1845

ગવાર 704-736

મેથી 400-528

સવા 821-937

અજમો 630-762

આંબલિયાસણ

ઘઉં312-322

બાજરી 200-245

મઠ 600-785

અડદ 678-716

એરંડા 864-873

તલ 1575-1725

ગવાર 706-734

કપાસ 880-921

ઊંઝા

જીરૂ3325-4200

વરીયાળી 954-2195

ઈસબગુલ 1800-2300

રાયડો 660-733

તલ 1811-2000

મેથી 471-550

સવા 845-931

અજમો 600-1252

કડી

ઘઉં309-346

ડાંગર 290-348

મગ 700-731

મઠ 731-872

ગવાર 726-747

એરંડા 880-903

કપાસ 900-960

અડદ 652-821

ઉનાવા

કપાસ871-931

વિજાપુર

એરંડા860-892

મગફળી 700-730

કપાસ 870-936

બાજરી 220-264

ઘઉં 320-340

અડદ 720-770

ગવાર 720-740

શણ 797

રજકા બાજરી 300-320

કુકરવાડા

તલ1800-1932

એરંડા 885-891

કપાસ 900-937

બાજરી 240-260

ઘઉં 315-370

અડદ 720-791

ગવાર 700-745

ચોળા 870-870-

મેથી 487-487

રજકો 715

ગોજારીયા

તલ1880

રાયડો 790

કપાસ 920-935

બાજરી 230-252

ઘઉં 310-337

અડદ 650-760

ગવાર 680-732

વિજાપુરશાકમાર્કેટ

ફુલાવર40-140

કોબીજ 320

રીંગણ 51-120

રવૈયા 111-340

મરચાં 100-500

ટામેટાં પાકાં 725

ગવાર 450

ચોળી 280-480

વાલોર 320

તુવેર 600-700

ભટ્ટા 100-180

ભીંડા 225-280

મેથી 120-240

પાલખ 81

ધાણા લીલા 360

ડુંગળી લીલી 200-300

બોર 110

લીલું લસણ 700

વિસનગર

વરીયાળી

990-1491

ઘઉં 322-352

બાજરી 190-267

મગ 650-1122

મઠ 771-771

ચોળા 600-1171

અડદ 600-854

ગવાર 660-754

તલ 1500-1825

રાયડો 650-711

એરંડા 860-895

મેથી 450-544

જવ 315-315

કપાસ 850-941

રજકો-બી 1100-2090

સવા 878-883

અજમો 551-734

હિમતનગર

એરંડા850-870

ઘઉં 320-363

મગફળી 750-921

કપાસ 885-901

સોયાબીન 450-561

અડદ 650-730

મકાઇ 240-260

ઇડર

એરંડા850-880

ઘઉં 311-340

મગફળી 700-800

સોયાબીન 540-584

મકાઇ 240-259

કપાસ 900-915

અડદ 700-785

મેથી 680-710

મગ 780-840

ગવાર 700-739

ભિલોડા

એરંડા800-840

ઘઉં 310-345

મગફળી 710-900

સોયાબીન 550-580

મકાઇ 250-290

કપાસ 900-920

અડદ 730-1080

ગવાર 700-735

વડાલી

ઘઉં310-334

મગફળી 900

કપાસ 854-934

અડદ 700-740

સોયાબીન 525-545

મકાઇ 250-284

ઇકબાલગઢ

ઘઉં315-325

બાજરી 240-246

રાયડો 700

ગવાર 710-720

મગફળી 725-770

મકાઇ 301

અડદ 740-770

મગ 660-830

કપાસ 910-923

થરાદ

એરંડા870-883

રાયડો 710-732

મગ 700-940

મઠ 580-685

બીજડાં 1030-1182

ગવાર 680-745

મેથી 551-661

તલ 1455-1866

ચીકુડી 800-1000

મગફળી 700-800

જીરૂ 3000-3871

ઇસબગુલ 1800-2085

રાહ

રાયડો700-725

એરંડા 865-875

રજકાબાજરી 370-400

ચીકુડી 880-925

થરા

ઘઉં318-353

બાજરી 227-251

જીરૂ 3180-3800

એરંડા 883-892

રાયડો 690-715

વરીયાળી 1120-1140

ગવાર 645-736

મગ 850-900

અડદ 671-786

બંટી 320-335

ડીસા

ઘઉં316-374

એરંડા 865-880

રાયડો 698-707

મગફળી 680-844

બાજરી 250-255

અડદ 690-838

ગવાર 700-732

રાજગરો 770-790

તલ 1611

જુવાર 577

કપાસ 890

પાટણ

જીરૂ3200-3753

વરીયારી 851-1156

મેંથી 350-584

સુવા 675-1020

એંરડા 850-895

રાયડો 660-682

અડદ 865-888

તલ 1500-1740

મગફળી 708-738

અજમો 490-780

બાજરી 222-275

બંટી 320-340

જવ 315-315

મગ 650-825

અડદ 685-883

ગવાર 550-730

કપાસ 881-952

સિદ્વપુર

રાયડો700-716

અેરંડા 830-892

મગ 660-800

અડદ 650-871

ગવાર 653-760

ચોળા 814-814

ધઉં 331-370

બાજરી 195-299

જવ 280-280

કપાસ 870-947

હારીજ

અેરંડા855-875

બાજરી 211-245

ઘઉં 316-340

મગ 700-970

અડદ 670-850

ચણા 600-890

ગવાર 770-885

જીરૂ 3350-3940

મેંથી 460-540

કપાસ 900-940

રાધનપુર

મગ772-843

મઢ 565-617

ચોળા 825-856

તલ 1165-1400

જીરૂ 3100-3680

ઇસબગુલ 1730-1860

સુવા 690-830

સમી

એંરડા860-875

જીરૂ 3700-3901

સુવા 870-910

અડદ 750-830

અજમો 800-950

ચણા 800-901

ગવાર 580-760
અન્ય સમાચારો પણ છે...