ઝડપાયેલા જુગારીયા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ઝડપાયેલા જુગારીયા

1.ઠાકોરરસીક જોરાજી

2.ઠાકોર દુદાજી સવાજી

3. ઠાકોર ભાવજી બળવંતજી

4. ઠાકોર હિરાજી તેજાજી(તમામ રહે.ભાભર)

5.ઠાકોર જવાનજી મેવાજી

6.ઠાકોર શ્રવણજી પલાજી

7.ઠાકોર પારજીજી નાનજી

8.ઠાકોર બચુજી નાનજી

9.ઠાકોર કનુજી પોપટજી

10.ઠાકોર ચેનાજી જવાનજી

11.ઠાકોર દિનેશજી જવાનજી(ફરાર)

12.ઠાકોર મેરૂજી રામાજી (ફરાર)

13.ઠાકોર જોગાજી અમરાજી (ફરાર)(તમામ રહે.ડુંગરાસણ)

14.ઠાકોર શંભુજી મદારજી

15.ઠાકોર દિવણજી બાસ્કુજી

16.ઠાકોર બળવંતજી ઇશાજી (તમામ રહે.કાણોદર)

અન્ય સમાચારો પણ છે...