પટેલ : સ્વ.પટેલ રઇબેન મૂળચંદદાસ (ઉં.વ.85) મુ.મોટપ તા.બહુચરાજી

DivyaBhaskar News Network

Dec 07, 2018, 03:35 AM IST
Palanpur News - latest palanpur news 033529
પટેલ : સ્વ.પટેલ રઇબેન મૂળચંદદાસ (ઉં.વ.85) મુ.મોટપ તા.બહુચરાજી

સ્વ.પટેલ શાંતાબેન રામદાસ (ઉં.વ.90) મુ.ગોરાદ તા.મહેસાણા

સ્વ.પટેલ શાંતાબેન બેચરદાસ (ઉં.વ.90) મુ.હેબુવા તા.મહેસાણા

બાવા : સ્વ.બાવા જશવંતભમઇ બબાભાઇ (ઉં.વ.57) મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા

સોલંકી : સ્વ.સોલંકી રેખાબેન ઉમાજી (ઉં.વ.52) મુ.ડીસા તા.ડીસા

રાવલ : સ્વ.રાવલ ભગવતીબેન મનુભાઇ (ઉં.વ.80) મુ.છઠીયારડા તા.મહેસાણા

ઠાકોર : સ્વ.ઠાકોર રઇબેન સરતાનજી (ઉં.વ.70) મુ.ઉપેરા તા.ઊંઝા

સ્વ.ઠાકોર શંભુજી ગલબાજી (ઉં.વ.60)મુ.ખાનપુરકોડી તા.પાટણ

સ્વ.ઠાકોર બબીબેન પ્રતાપજી (ઉં.વ.90) મુ.મેસર તા.સરસ્વતિ

સ્વ.ઠાકોર દિનેશજી અમરસીંગ (ઉં.વ.45) મુ.ફુલપુરા તા.સિદ્ધપુર

સ્વ.ઠાકોર કમુબેન સોમાજી (ઉં.વ.65) મુ.કરીપુર તા.વડનગર

ગોસ્વામી : સ્વ.ગોસ્વામી દિનેશપુરી કાનપુરી (ઉં.વ.40) મુ.તાણા તા. કાંકરેજ

રાજપૂત : સ્વ. રાજપૂત ચંચીબા બાબુજી (ઉં.વ.71) મુ.બોકરવાડા તા.વિસનગર

બારોટ : સ્વ.બારોટ બાબુલાલ સોમાલાલ (ઉં.વ.82) મુ.વિસનગર તા.વિસનગર

ઇલાસરીયા : સ્વ.ઇલાસરીયા જીવીબેન નાગરભાઇ (ઉં.વ.75) મુ.કુંભાસણ તા.પાલનપુર

ઠક્કર : સ્વ.ઠક્કર કમળાબેન કાંતિલાલ (ઉં.વ.80) મુ.થરા

સુથાર : સ્વ.સુથાર અંબારામભાઇ મોહનભાઇ (ઉં.વ.76) મુ.કાતરા તા.સરસ્વતિ

ઠાકર : સ્વ.ઠાકર સોનલબેન વિનુભાઇ (ઉં.વ.73) મુ.રાનેર તા.કાંકરેજ

ઓડ : સ્વ.ઓડ સોનલબેન વિનુભાઇ (ઉં.વ.17) મુ.તેનીવાડા તા.વડગામ

X
Palanpur News - latest palanpur news 033529
COMMENT

Next Stories

    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી