ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Uttar Gujarat » Latest News » Banaskantha» Divyang cricketer play against bangladesh with indian team

  અપગંતાને મ્હાત કરી ગુજ્જુ દિવ્યાંગ બન્યો ક્રિકેટર, બાંગ્લાદેશ સામે રમશે મેચ

  Abhishek Jani, Deesa | Last Modified - Apr 05, 2018, 05:39 PM IST

  જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ડીસા: જુના ડીસા ગામનો 23 વર્ષીય દિવ્યાંગ યુવક ભારતની દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતનો એક માત્ર દિવ્યાંગ ખેલાડીએ ટીમમાં પસંદગી પામતા ગ્રામજનો સહીત તમામ લોકોએ બિરદાવ્યો હતો.પોતાના શોખને કેરિયર બનાવનાર યુવકે અન્ય લોકો માટે પણ એક જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

   બાળપણથી જ હનીફને ક્રિકેટનો શોખ


   જેના ઈરાદા બુલંદ છે તેને હિમાલય પણ નડતો નથી આ ઉક્તિને ડીસા તાલુકાના જુનાડીસા ગામનો વર્ષીય મોહમદ હનીફ ઘોરી સાર્થક કરી છે. 23 વર્ષીય હનીફને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો ભારે શોખ હતો. જોકે હાથમાં અપંગતા હોવા છતાં તેણે પોતાની કમજોરીને હથિયાર બનાવીને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢ્યું છે.


   આગળની સ્લાઈડ્સ ડીસામાં મફતમાં મળ્યું ક્રિકેટનું કોચિંગ (તસવીરો: અભિષેક જાની, ડીસા)

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Uttar Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Divyang cricketer play against bangladesh with indian team
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Uttar gujarat

  Trending

  Top
  `