• Gujarati News
  • # સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

# સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પટેલ: સ્વ. શાંતાબેન બબલદાસ પટેલ, ૯૦વર્ષ, મુ. કુંડાલ તા. કડી
સ્વ. છોટાલાલ ખુશાલદાસ પટેલ, ૭૦વર્ષ, મુ. વાલમ તા. વિસનગર
સ્વ. જોઇતાભાઇ શામજીભાઇ પટેલ, ૮૫વર્ષ, મુ. વાલમ તા. વિસનગર
સ્વ. હરિભાઇ નારાયણદાસ પટેલ, ૭૦વર્ષ, મુ. ઉનાવા તા. ઊંઝા
સ્વ. કચરાભાઇ કાશીરામદાસ પટેલ, ૭૨વર્ષ, મુ.ચંદ્રનગર
તા. વિજાપુર
સ્વ. ગોવિંદભાઇ સોમાભાઇ પટેલ, ૬૨વર્ષ, મુ. તા. ઊંઝા
સ્વ. વિôલભાઇ ભગવાનદાસ પટેલ, ૭૨વર્ષ, મુ. ભીંડી તા. ઊંઝા
સ્વ. શંકરલાલ ખોડીદાસ પટેલ, ૭૮વર્ષ, મુ. વાલમ તા. વિસનગર
ઠાકોર : સ્વ. ગંગાબેન આપાજી ઠાકોર, ૮૫વર્ષ, મુ. કૈલય તા. કડી
સ્વ. ભાવનાબેન ભરતજી ઠાકોર, ૨૮વર્ષ, મુ. તા. સિદ્ધપુર
સ્વ. જેણાજી સવાજી ઠાકોર, ૬૫વર્ષ, મુ. ચંન્દ્રાવતી તા. સિદ્ધપુર
રાજપુત : સ્વ. ઉષાબેન દિલીપજી રાજપુત, ૪૦વર્ષ, મુ. રાધનપુર
તા. રાધનપુર
સ્વ. નાગજીજી દલપુજી રાજપુત, ૪૨વર્ષ, મુ. સુણોક તા. ઊંઝા
રબારી : સ્વ. ભુરાભાઇ કાળાભાઇ રબારી, ૭૫વર્ષ, મુ. હડોલ
તા. સતલાસણા
લેઉવા : સ્વ. ઇચ્છાબેન પુરુષોત્તમદાસ લેઉવા, ૬૪વર્ષ, મુ. તા. મહેસાણા
સથવારા : સ્વ. સવિતાબેન ભગવાનદાસ સથવારા, ૭૦વર્ષ, મુ. ગણેશપુરા તા. વિસનગર
માજીરાણા : સ્વ. શિવરામભાઇ નાથાભાઇ માજીરાણા, ૫૬વર્ષ, મુ. કુંભાસણ તા. પાલનપુર
વાઘરી : સ્વ. ધુળીબેન જગમાલભાઇ વાઘરી, ૭૦વર્ષ, મુ. ગોળા તા. પાલનપુર