તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

રાજકોટ શાકભાજી

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી

લીંબુ 310-560

પોપૈયા150-230

બટાટા130-160

ડુંગળીસુકી70-235

ટમેટા320-500

સુરણ160-220

કોથમરી50-80

સકરીયા260-350

મુળા80-120

રીંગણા150-250

કોબીજ250-360

ફલાવર330-490

ભીંડો470-610

ગુવાર750-850

ચોળાસીંગ270-360

વાલોળ150-230

ટીંડોળા230-330

દુધી150-230

કારેલા530-640

તુરીયા650-790

કાકડી310-460

ગાજર270-350

વટાણા570-750

તુવેરસીંગ550-770

ગલકા330-490

બીટ150-230

મેથી60-90

વાલ350-530

ડુંગળીલીલી160-250

આદુ330-620

ચણાલીલા90-160

મરચાલીલા320-470

હળદરલીલી410-560

લસણલીલું260-410

મકાઇલીલી170-210

ગાેંડલ

ઘઉં લોકવન317-361

ઘઉંટુકડા321-381

કપાસ741-800

વાલ1231-1421

અડદ1121-1161

મગ1281-1461

તુવેર961-1151

ચોળી400-1191

મગફળીજીણી670-866

મગફળીજાડી650-886

અેરંડા771-806

મેથી761-13141

જીરૂ2591-3031

ધાણા961-1521

સુવાદાણા601

ડુંગળી31-236

ગુવારબી731-871

ડુંગળીસફેદ96-176

વાંકાનેર

ઘઉં લોકવન318-356

ઘઉંટુકડા322-346

બાજરો201

કપાસ700-795

જીરૂ2470-3061

જુવાર822

મગ1553

તલ1870-2000

મઠ1093-1165

ગુવાર825-877

રજકો2500

સાવરકુંડલા

સીંગ મોટી786-925

તલસફેદ1840-2011

તલકાળા2600-2900

જીરૂ2500-3021

કપાસ645-786

ઘઉંલોકવન300-345

ઘઉંટુકડા320-382

બાજરો250-315

એરંડા725-785

મકાઇ250-305

જુવાર425-651

અજમા1800-2200

ગુવાર750-860

ચણા550-655

તુવેર850-1150

મગ1300-1721

મઠ950-1225

ધોરાજી

મગફળી 641-866

ઘઉં314-352

અડદ961-1126

જીરૂ2581-2831

એરંડા746-786

કપાસ700-785

ગુવાર811-901

તુવેર921-1111

તલ1606-1926

ધાણા1296-1481

સીંગફાડા936-1006

ઉપલેટા

મગફળી 740-830

તલસફેદ1860-1906

તલકાળા2300-2390

જીરૂ1950-2830

સીંગદાણા800-900

એરંડા725-886

ઘઉં280-348

કપાસ725-793

અડદ900-935

તુવેર950-999

મેથી800-850

પોરબંદર

ઘઉં લોકવન337-344

ઘઉંટુકડા347-375

જુવાર330-580

મગફળીજાડી590-945

સીંગફાડા870-940

ધાણા1800

બાજરો190

તલ1435-1835

કાબુલીચણા1020-1220

ગમગુવાર830

જીરૂ2695

જૂનાગઢબજાર

મગફળી પિલાણ16300-16500

મગફળીજાડી18500-18700

મગફળીજી-2018700-18900

સીંગખોળ25000

કપાસિયાખોળ670-690

ઘઉં