તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

વિવિધ બજાર ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

તલ સફેદ 1271-1742

તલ કાળા 1300-1403

ઘઉ 322-000

બાજરો 198-200

ચણા 1055-000

કાંગ 367-371

અેરડા 765-000

કપાસ 651-820

તળાજા

શીંગમગડી 818-000

શીંગ જી-20 584-000

તલસફેદ 1242-1290

તલકાળા 1162-1372

ઘઉ ટુકડા 305-340

બાજરી 172-230

અડદ 450-714

મગ 933-000

ચણા 1003-000

ધાણા 720-000

કપાસ શંકર 600-833

મહુવા

સીંગમગડી 603-640

સીંગ જી-2 803-831

સીંગ ટી.જે. 747

સીંગ જી-20 722-828

એરંડા 819

જુવાર 331

બાજરી 206-259

ઘઉં ટુકડા 290-365

ઘઉં લોકવન 299-310

મકાઇ 252-276

અળદ 330-737

મગ 552-806

વાલ 424-658

મેથી 325-415

ચણા 848-1004

તલ સફેદ 1101-1276

તલ કાળા 1193-1285

તુવેર 655-708

ધાણા 702-775

ડુંગળી લાલ 80-295

ડુંગળી સફેદ 37-252

કપાસ શંકર 575-831

નાળીયેર 350-1380

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 390-830

ઘઉં લોકવન 317-362

ઘઉં ટુકડા 318-397

જુવાર સફેદ 475-520

જુવાર પીળી 345-425

બાજરી 225-250

મકાઇ 225-317

તુવેર 650-730

ચણા પીળા 913-1091

અડદ 610-900

મગ 752-960

વાલ દેશી 400-700

વાલ પાપડી 450-650

ચોળી 600-1400

મઠ 450-750

કળથી 600-750

સિંગદાણા 800-930

મગફળી જાડી 630-755

મગફળી જીણી 570-620

મગફળી જીણી નવી615-865

તલી 1260-1390

એરંડા 829-867

અજમો 805-1050

સુવા 705-790

સોયાબિન 505-540

સિંગફાડા 700-791

કાળા તલ 1050-1465

લસણ 360-602

ધાણા 710-842

વરિયાળી 705-825

જીરું 3175-3416

રાઇ 902-902

મેથી 338-492

ઇસબગુલ 1550-1790

રાયડો 500-651

રજકાનું બી 2250-3015

ગુવારનું બી 643-697

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 308-356

ઘઉં ટુકડા 322-384

કપાસ 700-956

મગફળી જીણી 570-600

મગફળી જાડી 575-735

સીંગદાણા જાડા 671-831

સીંગફાડા 551-791

એરંડા 781-876

તલ 1051-1401

તલ કાળા 1076-1551

તલ લાલ 1051-1341

જીરૂ 2351-2451

ઇસબગુલ 1721-1901

વરીયાળી 701

ધાણા 700-866

ધાણી 766-926

લસણ સુકુ 250-631

ડુંગળી 36-271

ગુવાર બી 625-690

બાજરો 201-211

મકાઇ 261-321

મગ 551-1100

ચણા 841-1086

વાલ 201-576

વાલ પાપડી 501

અડદ 526-851

ચોળા 401-1451

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 300-342

ઘઉં ટુકડા 305-330

બાજરો 180-217

ચણા 925-1071

જીરૂ 3185-3412

જુવાર 419-452

મગ 950-1228

ધાણા 642-725

રજકો 2100-2580

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 545-730

કપાસ 700-885

જીરૂ 2700-3265

એરંડા 800-889

તુવેર 500-710

તલ 1000-1300

ધાણા 500-780

ઘઉં 290-315

બાજરો 150-190

જામનગર

ઘઉં300-359

મગ 500-690

અડદ 600-860

તુવેર 600-695

ચોળી 1000-1400

ચણા 918-1030

મગફળી જીણી 450-827

એરંડા 842-866

તલી 900-1280

તલ કાળા 1000-1300

રાયડો 627-630

રાય 820-925

જીરૂ 1500-3411

અજમો 800-1635

લસણ 235-590

કપાસ 560-945

ધાણા 455-835

સીંગદાણા 640-770

ગુવાર ગમ 682-696

ડુંગળી સુકી 110-270

અજમાની ભુસી 50-760

જૂનાગઢ

ઘઉલોકવન 300-353

ઘઉં ટુકડા 310-354

બાજરો 180-225

ચણા 900-1070

તુવેર 555-720

મગફળી જાડી 550-814

મગફળી જીણી 600-729

સીંગફાડા 500-850

એરંડા 780-831

તલ સફેદ 900-1301

તલ કાળા 1000-1425

જીરૂ 2100-3511

ધાણા 500-782

મગ 600-790

વાલ 400-670

ચોળી 600-900

સોયાબીન 500-542

ગમગુવાર 633

મકાઇ 250-332

મેથી 250-322

તુવેર જાપાન 693-764

અમરેલી

સીંગમોટી 500-669

સીંગદાણા 600-830

તલ સફેદ 1055-1394

તલ કાળા 1046-1475

તલ કાશ્મીરા 1100-1349

જુવાર 425-475

બાજરો 191-236

ઘઉં ટુકડા 282-390

ઘઉં લોકવન 297-368

મકાઇ 263-366

મગ 772-1200

અળદ 610-925

ચણા 800-1111

તુવેર 638-731

ચોળી 400-751

કપાસ 670-1003

વાલ 350-570

એરંડા 730-875

જીરૂ 2660

ધાણા 500-733

અજમા 1021-1121

ગમગુવાર 560-682

મેથી 415-443

અન્ય સમાચારો પણ છે...