તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પોપૈયા 110-160

બટાટા 160-260

ડુંગળી સુકી 25-110

ટમેટા 110-220

સુરણ 270-410

કોથમરી 160-260

મુળા 110-160

રીંગણા 110-220

કોબીજ 120-150

ફલાવર 240-300

ભીંડો 170-250

ગુવાર 250-360

ચોળાસીંગ 260-400

વાલોળ 310-420

ટીંડોળા 130-260

દુધી 120-150

કારેલા 110-250

સરગવો 240-410

તુરીયા 210-300

પરવર 410-510

કાકડી 250-410

ગાજર 380-520

ગલકા 410-620

ડુંગળી લીલી 90-110

આદુ 510-720

મરચા લીલા 60-110

મગફળી લીલી 320-510

મકાઈ લીલી 150-250

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 332-048

ઘઉં ટુકડા 330-405

કપાસ 941-1150

મગફળી જીણી 850-1186

મગફળી જાડી 800-1121

સીંગદાણા જાડા 926-1251

સીંગફાડા 725-1081

એરંડા 601-711

તલ 1201-1401

તલ કાળા 1501-2251

જીરું 2201-3300

ઈસબગુલ 1571

ધાણા 1200-1451

ધાણી 1251-1511

લસણ સૂકુ 841-192

ડુંગળી લીલી 26-96

ડુંગળી સફેદ 93-107

જીરું 1700

જુવાર 331-441

મકાઈ 311-361

મગ 891-1241

ચણા 1271-1896

વાલ 431-1481

અડદ 1301-1521

ચોળા 500-2111

મઠ 601

તુવેર 500-1211

રાજગરો 601

સોયાબીન 591

રાઈ 561-841

મેથી 400-891

ઉપલેટા

તલસફેદ 1100-1240

તલ કાળા 1500-1750

એરંડા 680-722

ઘઉં 320-368

કપાસ 700-1112

અડદ 1300-1470

મેથી 450-465

જુવાર 270-274

ગુવાર 600-625

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી760-935

તલ સફેદ 1100-1475

તલ કાળા 1300-2100

જીરું 2650-3200

કપાસ 700-940

ઘઉં લોકવન 315-378

ઘઉં ટુકડા 330-395

બાજરો 320-375

એરંડા 627-666

જુવાર 350-370

મગ 1000-1100

મેથી 580-790

ચણા 1460-1902

અડદ 1200-1522

ગુવાર 625-668

ધોરાજી

મગફળી650-851

ઘઉં 319-377

બાજરો 256-311

મગ 921-1051

અડદ 1200-1476

એરંડા 666-701

ચણા 1526-1721

તલ 1200-1401

સોયાબીન 551-606

ધાણા 1101-1326

ગુવાર 601-651

જેતપુર

મગફળીજીણી 685-945

મગફળી જાડી 615-961

ઘઉં લોકવન 345-365

ઘઉં ટુકડા 340-378

લસણ 850-1581

કપાસ 650-1221

મકાઈ 186-391

એરંડા 1121-148

તલ 1150-1361

ધાણા 1211-1351

જીરું 2421-3266

ડુંગળી 20-51

સીંગફાડા 801-900

સોયાબીન 400-621

મગ 701-1181

ચોળી 701-1476

સીંગદાણા 981-1261

ગુવાર 501-681

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 750-850

કપાસ 820-1195

જીરું 2780-3100

એરંડા 695-715

તુવેર 1120-1350

તલ 1240-1385

ધાણા 1000-1200

તલ કાળા 1200-2100

બાજરો 210-300

મગ 760-1060

ચણા 1350-1525

ચોળી 1025-1800

ગુવાર 600-685

સીંગદાણા 790-890

સોયાબીન 480-560

પોરબંદર

ઘઉંલોકવન 275

ઘઉં ટુકડા 330

જુવાર 335

મગ 960

સીંગફાડા 970

મેથી 555

ધાણા 1225-1275

એરંડા 670

અડદ 1325-1450

તલ 1180-1270

ગુવાર ગમ 610

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 325-379

કપાસ 840-1000

ચણા 1430-1702

અડદ 1250-1550

એરંડી 600-692

તલ સફેદ 1144-1352

જીરું 2419-3035

ધાણા 1000-1290

તુવેર 950-1300

લસણ 1023-1425

તલ કાળા 1421-2185

મગ 750-950

સીંગદાણા 840-1020

માણાવદર

પાકીગાંસડી 46000-46500

કપાસિયા સંક 530-590

ઘઉં 300-370

બાજરો 300-360

જુવાર 400-450

તલ 1150-1400

મગ 850-1000

અડદ 1300-1500

ચણા 1500-1700

કપાસિયા ખોળ 1230-1240

તલ કાળા 1800-2400

જૂનાગઢ

ઘઉંલોકવન 300-381

બાજરો 250-300

મગ 800-958

તુવેર 1000-1472

મગફળી જાડી 600-1206

સીંગફાડા 743-908

એરંડા 650-711

તલ 960-1400

તલ કાળા 1125-1910

જીરું 2800-3185

ધાણા 1225-1398

ચોળી 1000-1260

સુવાદાણા 900-1060

અડદ 1000-1519

સોયાબીન 525-574

જસદણ

ઘઉંટુકડા 300-415

બાજરો 200-311

ઘઉં લોકવન 250-400

જુવાર 250-411

મકાઈ 250-347

ચણા 1000-1750

વાલ 800-1150

અડદ 1350-1515

તુવેર 800-1212

મગફળી જી-20 700-751

એરંડા 650

તલ સફેદ 1000-1650

તલ કાળા 1200-2000

મેથી 300-575

જીરું 3100

ધાણા 1200

કપાસ બીટી 700-1140

મગ 600-1450

સીંગદાણા 1000-150

સીંગફાડા 700-950

રજકા બી 3000-4500

ચોળા 1000-1950

ગુવાર ગમ 500-711

જામનગર

ઘઉં340-409

મગ 1030-1053

અડદ 1050-1500

ચોળી 1000-1095

ચણા 1200-1825

મગફળી જીણી 885-895

એરન્ડા 630-707

તલી 1190-1400

અજમો 1800-3300

લસણ 1090-1760

કપાસ 920-1200

મેથી 600-683

ગુવાર ગમ 601-684

ડુંગળી સુકી 20-70

કાલાવડ

મગફળીજાડી 700-1101

મગફળી જીણી 700-971

ઘઉં ટુકડા 338-400

ગુવાર 612-651

જીરું 2900-3155

એરંડા 675-705

ચમા 1745-1835

તલી 1145-1630

મગ 830-1400

અડદ 1300-1525

ચોરી 1250-1525

મેથી 600-634

બોટાદ

ઘઉં340-429

જુવાર 355-355

કપાસ 880-1446

સફેદ તલ 1156-1446

કાળા તલ 1206-2075

જીરું 2001-3241

મેથી 340-604

દાણા 1100-1230

મગ 800-1250

અડદ 1250-1450

એરંડા 580-718

વરિયા‌ળી 1000-1067

અમરેલી

સીંગમોટી 660-851

તલ સફેદ 1016-1748

તલ કાળા 1075-2425

તલ કાશમીરી 1100-1316

જુવાર 340-412

ઘઉ ટુકડા 280-403

ઘઉ લોકવન 327-387

મકાઇ 286-388

મગ 840-1261

અડદ 970-1530

ચણા 1250-1900

ચોળી 1161-1818

કપાસ 600-1256

એરંડા 600-717

જીરૂ 3086-3090

રજકાબીજ 1901-4299

સોયાબીન 581

મેથી 465-650

ગમગુવાર 575-660

કાંગ 282-302

કેશોદ

તલસફેદ 1300-1350

તલ કાળા 1600-2100

તલ કાશ્મ્ીરી 1300-1350

બાજરો 310-350

જુવાર 400-500

ઘઉ ટુકડા 330-370

ઘઉ લોકવન 350-400

ચણા 1700-1800

તુવેર 1300-1400

એરંડા 760-765

જીરૂ 3000-3400

રાયડો 500-650

ઇસબગુલ 1500-1800

ધાણા 1310-1330

મેથી 650-750

ગમગુવાર 600-750

મગ 900-1300

ચોળી 1500-1600

અડદ 1200-1500

ભેસાણ

કપાસ800-1240

ઘઉં લોકવન 260-400

બાજરો 186-260

મકાઈ 220-380

મગ 840-1200

ચણા 1200-1800

અડદ 1050-1496

તુવેર 600-1000

મગફળી જાડી 750-910

સીંગદાણા 900-1200

એરંડા 560-700

તલ સફેદ 1000-1340

જીરું 1450-3400

ધાણા 920-1320

ગુવાર બી 500-660
અન્ય સમાચારો પણ છે...