તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કપાસબી.ટી. 950-1066

ઘઉં લોકવન 396-452

ઘઉં ટુકડા 398-501

જુવાર સફેદ 373-425

જુવાર પીળી 270-340

બાજરી 230-340

મકાઇ 260-340

તુવેર 805-1150

ચણા પીળા 1320-2050

અડદ 950-1301

મગ 660-996

વાલ દેશી 900-1450

વાલ પાપડી 1100-1250

ચોળી 752-1458

મઠ 650-950

કળથી 450-600

સીંગદાણા 970-1100

મગફળી જાડી 750-868

મગફળી જીણી 770-907

તલી 1200-1338

એરન્ડા 690-731

અજમો 1850-2450

સુવા 225-1630

સોયાબીન 550-606

સીંગફાડા 700-954

કાળા તલ 1410-2436

લસણ 975-1255

ધાણા 950-1180

જીરૂ 3150-3550

રાય 823

મેથી 550-871

ઇસબગુલ 1550-2025

ગુવારનું બી 590-644

રાજકોટશાકભાજી

લીંબુ200-400

પોપૈયા 100-160

બટાટા 50-200

ડુંગળી સુકી 30-160

ટમેટા 15-240

સુરણ 110-160

કોથમરી 150-200

મુળા 200-300

રીંગણા 110-160

કોબીજ 70-120

ફલાવર 160-2400

ભીંઢો 150-250

ગુવાર 300-420

પરવર 150-300

કાકડી 200-320

ગાજર 170-330

વટાણા 850-1400

તુવેર સીંગ 440-620

ગલકા 150-310

બીટ 200-320

મેથી 100-200

વાલ 250-420

ડુંગળી લીલી 110-220

આદુ 510-710

ચણ ાીળા 200-350

મરચા લીલા 100-150

હળદર લીલી 200-350

લસણ લીલું 1100-1350

મકાઇ લીલી 150-200

જસદણ

મગફળીજી-20 680-823

કપાસ બીટી 1000-1060

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 366-450

ઘઉં ટુકડા 380-460

કપાસ 1000-1079

મગફળી જીણી 740-886

મગફળી જાડી 675-876

સીંગફાડા 751-964

એરંડા 706-741

તલ 1576-3631

ધાણા 1101-1421

ધાણી 1121-1411

લસણ સૂકુ 750-1611

ડુંગળી 26-171

જુવાર 326-501

મકાઇ 271-361

મગ 476-1001

ચણા 1601-2700

વાલ 426-1151

વાલ પાપડી8 26-926

અડદ 801-1311

ચોળા 476-1326

મઠ 450-926

તુવેર 451-851

સોયાબીન 571-596

રાઇ 626

કળથી 701

કાંગ 301

અડદ 1341-1351

ધોરાજી

મગફળી656-801

ઘઉં 358-424

મગ 896-1021

અડદ 868-1246

સોયાબીન 511-566

ધાણા 1025-1251

જેતપુર

મગફળીજીણી 670-790

મગફળી જાડી 665-815

ઘઉં લોકવન 351-354

ઘઉં ટુકડા 401-463

લસણ 1061-1386

કપાસ 976-1071

ચણા 1351-2051

અડદ 650-1286

તલ 850-1496

ધાણા 975-1356

ડુંગળી 21-101

મગ 701-1026

પોરબંદર

મગ725-850

મગફળી જાડી 700

જીરૂ 3400

અડદ 1225

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 700-795

કપાસ 960-1051

એરંડા 650-750

તલ 1100-1410

ધાણા 1000-1240

અડદ 1000-1300

સોયાબીન 500-560

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 364-446

મગફળી જાડી 650-770

સોયાબીન 521-543

ઊના

કપાસ990-1035

બોટાદ

ઘઉં450-5801

કપાસ 970-1090

ચણા 2501

મગ 801-811

અડદ 811-1196

અમરેલી

શીંગમોટી 750-835

તલ સફેદ 1071-1404

તલ કાળા 1300-2376

ઘઉં ટુકડા 451-490

ઘઉં લોકવન 407-468

મગ 818

અડદ 790-1200

ચણા 1200-2186

કપાસ 853-1069

ધાણા 1010

મેથી 556

સોયાબીન 517

કોડીનાર

મગફળીજી-20 770-901

બાજરી હાઇબ્રીડ 240-317

ઘઉં ટુકડા 310-442

એરંડી 600-705

જુવાર 250-329

રજકો 1200-2800

અડદ 650-1200

ચણા 1250-2440

સોયાબીન 550-608

જામનગર

અડદ935-1275

મગફળી જીણી 800-846

મગફળી જાડી 500-795

તલી 1200-1350

તલ કાળા 1400-1645

લસણ 900-1508

ધ્રોલ

કપાસ978-1054

ઘઉં 350-399

અડદ 1020-1238

અમરેલી

સીંગમોટી 750-835

તલ સફેદ 1071-1404

તલ કાળા 1300-2376

ઘઉ ટુકડા 451-490

ઘઉ લોકવન 407-468

મગ 818

અડદ 790-1200

ચણા 1200-2166

કપાસ 853-1089

ધાણા 1010

મેથી 556

સોયાબીન 517

અન્ય સમાચારો પણ છે...