અમદાવાદ બુલિયન

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા38400-38700

ચાંદી રૂપંુ 38200-38500

સોનું(99.9) 29300-29500

સોનું(99.5) 29150-29350

હોલમાર્ક 28910

જૂના સિક્કા 650-800

અમદાવાદતેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG1500-1520

સિંગ.ન.15KG 1540-1570

દિવેલ 1550-1610

કપાસીયા જુના 1090-1100

કપાસીયા નવા 1190-1200

વનસ્પતિ ઘી 1010-1030

કોપરેલ 2260-2290

સોયાબીન 1210-1220

પામોલિન જુના 900-930

પામોલિન નવા 990-1110

સનફ્લાવર 1110-1130

મોળુ સરસીયુ 1250-1270

તીખુ સરસીયુ 1350-1370

મકાઇ 1070-1165

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1420

સિંગતેલલૂઝ 835-840

રાજકોટચાંદી 38600

સોનું24 કેરેટ 29450

કપાસિયાવોશ 650-653

દિવેલ1580

મગફળીજાડી 595-763

ખાંડબજાર

એમ.એમ30 4030-4080

એમ એસ 30 3955-4005

ગુજરાત M30 3900-3930

એસ 30 3850-3880

કોલ્હાપુરM30 3855-3930

એસ 30 3800-3860

બેલાપુર M30 3880-3930

બેલા.એસ 30 3810-3860

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,268.00

ચાંદી 16.78

કોમેક્સ સોનું 1,262.14

કોમેક્સ ચાંદી 16.78

પ્લેટિનમ 933.80

પેલેડિયમ 882.70

શાકભાજી

રીંગણ400-1000

રવેૈયા 300-1400

કોબી 140-240

ફલાવર 100-500

ટમેટા 700-1300

દુધી 320-800

કાકડી 240-1000

ગિલોડા 400-1600

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 80-120

બટાકા ડિસા 100-170

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 120-140

ડું.મહારાષ્ટ્ર 200-320

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 400

કોપર ભંગાર ભારે 392

કોપર આર્મિચર 383

કોપર વાયર બાર 428

એલ્યુ.ઇંગોટ 139

કોપર શીટ કટિંગ 378

ઝિંક 207

લીડ 151

ટિન 1385

એલ્યુ.વાસણ ભં. 118

નિકલ 680

દહેગામ

બાજરી245-250

ઘઉં 310-320

ડાંગર 290-305

એરંડા 820-840

ગવાર 605-620

જુવાર 453-501

તુવેર 500-521

રખિયાલ

બાજરી240-245

ઘઉં 305-315

ડાંગર 285-300

અેરંડા 815-835

ગવાર 600-615

માણસા

રાયડો630

એરંડા 865-871

ઘઉં 316-327

જુવાર 400-504

બાજરી 236-241

ગવાર 599-631

મગ 721

સાણંદ

ગુજરી309-349

મોતી 318-323

ઘઉં 496 329-350

તુવેર 650

એરંડા 803

ગવાર 556

તલ 912

જીરૂ 2850-3423

રાયડો 652

સવા 650

મગ 703-723

બાવળા

આઇઆર8 316-331

ટુકડા ઘઉં 321-323

ટુકડા દેશી 329-353

સફેદ ઘઉં 320-323

એરંડા 845

ચણા 1020-1026

મગ 774

રાઇ 550

બાજરી 234

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 304-356

ઘઉં ટુકડા 310-366

કપાસ 926-1039

મગફળી જીણી 600-716

મગફળી જાડી 580-761

સીંગફાડા 621-831

એરંડા 756-861

તલ 1041-1391

તલ કાળા 1076-1626

જીરૂ 2051-3461

ઇસબગુલ 851

ધાણા 800-951

ધાણી 800-981

લસણ સુકુ 31-231

ડુંગળી 31-231

ગુવાર બી 590-630

બાજરો 211-241

મકાઇ 251-331

મગ 600-831

વાલ 200-676

અડદ 501-811

ચોળા 466-1401

મઠ 601-726

રાજગરો 376-451

સોયાબીન 501-536

કલંજી જીરૂ 800

મેથી 301-551

અજમા 700-1151

સુવાદાણા 651

કળથી 376-401

અન્ય સમાચારો પણ છે...